Община Стара Загора първа стартира проект за оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

STZAGORA.NET
*
IMG-9cbea6debae268bfe71020cea74cc3c7-VIMG-7d56fa8e60f288d95e428db573a7a27c-VОбщина Стара Загора е първата община в България, изградила система, която дава на гражданите възможност да покажат, че са екологично отговорни, като се освободят от своите ненужни дрехи – в синхрон с добрите европейски практики.

Съвместно с „Евротекс“ ЕООД днес стартира проект TexCycle за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършват за сметка на компанията, без да се заплаща нищо от страна на общината и данъкоплатците. В съответствие със стратегиите на ЕС относно управление на отпадъците и кръговата икономика, целта е те да бъдат оползотворени съгласно йерархията при управление на отпадъците, която поставя като най-добра алтернатива повторната употреба на отпадъците.

В първия етап на изпълнение на проекта TexCycle в Стара Загора са позиционирани 5 специализирани контейнера на удобни и леснодостъпни места:

1. На източния тротоар на ул. „Княз Александър Батенберг“, в близост до пресечката с бул. „Цар Симеон Велики“;
2. На паркинга на парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“;
3. В близост до парк „Зеления клин“
4. В квартал „Железник“ – пресечката на ул. „Ген. Иван Пашинов“ и ул. „Алеко Константинов“;
5. На паркинга на пресечката на ул. „Любор Байер“ и бул. „Руски“.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Добре е дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба.

Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в община Стара Загора.

Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба, се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

Системата за разделно събиране осигурява лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за разчистване на ненужните дрехи, което предотвратява тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата или да бъдат разпиляни в близост до контейнерите за смесени битови отпадъци и нерегламентирано изгорени.

Проектът съчетава в себе си основните принципи на рационално управление на отпадъците в съвременното екологично законодателство:

• Даване на втори шанс за удължаване на жизнения цикъл на дрехите чрез повторна употреба;
• елиминиране на депонирането им и цялостното отрицателно екологично въздействие като отпадък;
• спестяване на енергия и суровини.

За целта в Стара Загора са позиционирани специализирани контейнери за събиране на дрехи и обувки, където гражданите могат да се освободят от ненужните облекла, които обикновено задръстват гардеробите. „Евротекс“ ЕООД ще се грижат за събирането и по-нататъшното им оползотворяване, за да се затвори жизненият цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново. Подобен род системи съществуват в повечето европейски държави от доста години. Фирма „Евротекс“ ЕООД има дългогодишен опит в оползотворяването на текстилни отпадъци и притежава всички необходими разрешителни по ЗУО за извършване на дейността.

В съоръжението за третиране облеклата и другите текстилни материали, които са годни за повторна употреба и са преминали през дезинфекция, се използват повторно като дрехи втора употреба.

Ключов аспект на успешното прилагане на Европейската стратегия за кръгова икономика е повишаването на обществената информираност относно устойчивото третиране на отпадъците. Успоредно със със събирането на употребявани дрехи, проект TexCycle развива и комуникационна стратегия, чиято цел е повишаване на информираността и промяна в навиците за изхвърляне на непотребни облекла.
IMG-90aeefd19f9805a1d53be4b35e89ffc0-V
38765880_312443785989554_1798953837977927680_n
#

viknoeбутони за споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн