Излезе от печат второто издание на „Обработващи центри за високоскоростна обработка” – учебник за Технически колеж – Казанлък

STZAGORA.NET
*
ОЦ за HSMВ помощ на подготовката по специалните дисциплини на студентите от специалност „Технология на машиностроенето“ на Технически колеж – Казанлък, от печат излезе второто издание на книгата „Обработващи центри за високоскоростна обработка”. В нея е предоставена фактология за устройството, техническите характеристики и технологичните възможности на представителите на високия клас металорежещи машини с ЦПУ- обработващите центри за високоскоростна обработка. Чрез тях се прилага най-авангардната технология за обработване чрез рязане в момента, която позволява да се постигнат едновременно трите големи цели: точна, производителна и икономична обработка.

В “Основни определения”, които предхождат изложението на материала, са дадени разширени дефиниции на редица базови понятия в областта на високоскоростната обработка, технологията, режещите инструменти, градивните елементи и системи на обработващите центри.

В първата част “Високоскоростна обработка” се разглеждат принципните въпроси на високоскоростната обработка – процес на високоскоростното рязане, режещи инструменти, инструментодържачи, охлаждане и мазане на зоната на рязане, САМ-системи за генериране на управляващи програми.

Във втората част “Обработващи центри за високоскоростна обработка” се представят характерните особености на тези машини – компановки, носещи системи, вретенни възли, подавателни преводи, системи за ЦПУ, направляващи, измервания върху машината, закрепване на заготовките, системи за техническа, санитарна и екологична безопасност и др. Разглеждат са конкретни представители на различни по компановка и технически възможности обработващи центри, като са предпочитани машини на водещи производители.

Автор на книгата е доц. д-р инж. Пламен Угринов – преподавател в Технически колеж – Казанлък. Той е завършил Московския институт за металорежещи инструменти „Станкин“ по специалността „Автоматизация на машиностроенето“ със специализация „Конструиране на металорежещи машини с ЦПУ“, където по-късно защитава докторска дисертация. Работил е в Централния научно-изследователски институт за металорежещи машини- София (ЦНИИММ) в направление „Обработващи центри“. Участвал е в конструирането, изпитването, изследването и внедряването на редица обработващи центри, производствени модули и системи. Бил е ръководител на лаборатория за изпитване и изследване на обработващи центри.

Днес, като преподавател в Технически колеж – Казанлък, към Технически университет – София, доц. д-р инж. Угринов води курсове, свързани с устройството, приложимостта, технологията, програмирането и настройването на металорежещите машини с ЦПУ.

Тазгодишната кандидатстудентска кампания на Технически колеж – Казанлък, продължава до 28 август с подаването на документи в учебния отдел на колежа в Младежкия дом в града на розите или на адрес: kazanlak@tu-sofia.bg.
#


spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн