Община Казанлък започва развитие на своя индустриална зона

STZAGORA.NET
*
18В Община Казанлък днес бе подписан Меморандум за сътрудничество между община Казанлък и “Национална компания Индустриални зони” ЕАД. Определеният терен е южно от града по пътя към село Бузовград. Първоначалните намерения са за изграждане на зоната върху 68 дка общински терен, с възможност той да бъде разширен с още един общински имот от 52 дка за общо 120 дка площ на бъдещата индустриална зона.

„Меморандумът е първа стъпка Казанлък да бъде предлаган от Националната компания като бъдеща индустриална зона пред инвеститорите, да бъде целево представян, а не с отделни, случайни срещи“, коментира кметът на общината Галина Стоянова.

“Национална компания Индустриални зони” ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, с принципал Министерството на икономиката. Компанията е специализирана в проектиране, изграждане, управление и развитие на индустриални паркове, икономически и свободни зони и центрове за иновации, както и в предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите.

В процес на развитие в България понастоящем са 11 индустриални зони в Бургас, Варна, Стара Загора, Карлово Видин и други. Сред тях вече е и Казанлък.
#


бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн