Рисковите електропреносни трасета край Котел убиха поредните ценни белоглави лешояди

STZAGORA.NET
*
Beloglav_leshoiadВ началото на март, края на април, и на 7 май 2018 рисковите електропреносни трасета край Котел убиха поредните ценни белоглави лешояди…Трите птици, маркирани като К92, К6С и К7М.

Трите птици, маркирани като К92, К6С и К7М са внесени от Испания през 2013 и 2014, като част от международната програма за завръщането на вида в България. Особено емблиматична от тях е птицата K6C. Това беше мъжкият от двойката лешояди, които загнездиха за първи път в Централен Балкан, след десетилетия отсъствие на вида от района. Това стана благодарение на съвместните усилия на екипа на Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП за завръщането на вида в Стара Планина. През миналата година младите и неопитни птици загнездиха, като за съжаление направиха гнездото си буквално на земята, което наложи да бъде взето яйцето им и да бъде инкубирано в Спасителния център за диви животни. Въпреки това, самото загнездване на двойката даваше надежди за възстановяване на колонията в района на Национален парк “Централен Балкан”. Година по-късно, със смъртта на мъжката птица това вече няма да е възможно…

Освен, че този път е загинала емблематична птица, това са поредните птици от редкия вид, които станаха жертви на два, отдавна идентифицирани като опасни, електропроводи. Стълбовете са картирани отдавна от екипа на ФДФФ като опасни. За обезопасяването им не само са подадени подробни писма и указания, с молба за съдействие от ЕВН, но също така екипът ни изрази готовност да предостави всички изолатори, нужни за обезопасяване на трасето, които ще бъдат предоставени безвъзмездно на електроразпределителното дружество.

Въпреки това, трасето все още не е обезопасено, което е и причина за продължаващите инциденти.

Екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 изказва своето безкрайно разочарование, че въпреки инвестираните огромни усилия, труд и средства на трите организации, наличието на необезопасени трасета продължава да се явява основен фактор, който пречи на завръщането на лешоядите в Стара планина. Въпреки привлечения човешки и финансов ресурс и наличието на целеви средства за изолиране на стълбовете, това не би било възможно без съдействието на местното представителство на EVN, както и на отговорните институции, в лицето на РИОСВ и МОСВ, които са декларирали през европейските институции своята подкрепа и активен ангажимент към проекта за завръщане на лешоядите.

Оставаме с надеждата, че усилията ни ще доведат до успешно изолиране на опасните трасета, което да позволи да не се прахосват време и усилия на природозащитниците, и да се постигне общополезната им цел за възстановяване на лешоядите!

Елена Стоева,
Ръководител на проект
“Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649
#


сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн