Община Казанлък подготвя иновативен проект директно към Европейската комисия

STZAGORA.NET
*
logo_uia_2Целите на проекта са привличане на млади хора, като бъде ускорено развитието на качествата и възможностите им, надграждане на съществуващата образователна система с ключови умения, възпитавайки професионални и личностни умения, възпитаване на умения за етично лидерство, повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на иновативни процеси и подкрепа за иновативно предприемачество.

Проектът предвижда в него да бъдат обхванати 16–годишни млади хора, завършили първа общообразователна степен, заети лица в местната икономика, както и лица, които нито учат, нито работят, нито търсят работа. Освен това ще бъдат привличани и завършили професионално образование, които желаят да повишат квалификацията си, ръководен персонал в малки и средни предприятия, индустриалци, собственици и предприемачи.

Партньори по проекта на Община Казанлък са местни фирми, професионални гимназии и училища в общината, Търговско-промишлена палата – Казанлък, Техническият колеж в Казанлък, Агенцията по заетостта.

Партньорите по експерименталния проект посочват като главна цел повишаване на нивото на образованост на активните жители на община Казанлък. В процеса на реализацията на проекта той трябва да генерира качествено знание чрез иновация и идеи, които да бъдат ползвани в последващи проекти. Казанлък, като пилотна община, е пионер с разработката на своята кандидатура.

Проектът е на обща стойност до 6 млн. евро. Предстои проектното предложение да бъде внесено в Европейската комисия до 30 март 2018 г. Очаква се резултати от оценката да излязат през месеците октомври-ноември, след като бъде получено одобрение на Европейската комисия.

Инициативата „Градски иновативни дейности“ („Urban Innovative Actions“ – UIA) е създадена за да идентифицира и изпита нови решения, отнасящи се до проблемите на устойчивото градско развитие. Основната цел на инициативата е да предостави на градските органи ресурси, с които да изпробват смели и недоказани до момента идеи.

Одобрените проекти ще получат финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер до 80% от допустимите разходи, но не повече от 5 млн. евро. Кандидатът трябва да осигури минимум 20% публично или частно финансиране от собствени ресурси или от други източници.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн