РЗИ – Стара Загора забранява временно употребата на питейната вода в село Казанка за пиене и за приготвяне на храна

STZAGORA.NET
*
Kapka vodaПри мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, община Стара Загора, е установено отклонение в химичните показатели на водата за питейно-битови цели (съгласно Приложение №1 на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването). Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките – София от два водоизточника показват концентрации 0,055 mg/l за ниска зона и резултат 0,045 mg/l за висока зона, които стойности са над максималната от 0,03 mg/l на естествен уран в питейна вода в село Казанка.

Във връзка с това РЗИ – Стара Загора направи предписание (до подобряване качествата на питейната вода) за временно ограничаване на ползването й за питейни нужди и за готвене, което влиза в сила веднага.

Издаденото предписание е изпратено в събота, 17 март 2018 г., за изпълнение от ВиК – Стара Загора. Водоснабдителното дружество трябва да достави на населението в село Казанка вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискването на Наредба №9 на МЗ. ВиК има задължение също и да уведоми хората за временното ограничение.

Нови проби от два водоизточника и взети от домакинство ще бъдат изпратени в Национален център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран.
РЗИ – Стара Загора се обръща към медиите с молба за съдействие за информиране на населението.

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА
Директор на РЗИ – Стара Загора

Бел. ред.: Според изследванията на Националния център по редиобиология и радиационна защита 1/3 от водите в България подлежат на сезонен мониторинг за естествен уран. Обострянето на проблема с естествените радионуклиди във водата е предизвикано от повишаването на органичното съдържание в нея всяка пролет, което отключва верига от следствия.

В понеделник, 19 март, от РЗИ – Стара Загора съобщиха, че на 18 и 19 март в с. Казанка са взети проби от два водоизточника и от чешма на потребител. Пробите са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита в София, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран във водата. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 30-40 дни. Дотогава е в сила предписанието на РЗИ – Стара Загора водата да не се използва за пиене и готвене. Населението се снабдява с питейна вода от водоноска.
#социални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн