Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 52 лица през месец февруари 2018 г.

STZAGORA.NET
*
ProkuraturaПрез месец февруари 2018 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора са решили по същество 49 наказателни производства, като в съда са били внесени 81 прокурорски акта срещу 52 лица. От тях 15 обвинителни акта срещу 16 лица, 31 споразумения за решаване на делото срещу 32 лица и 3 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 4 лица, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 2 дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди), 2 дела за престъпления против правата на гражданите (използване в търговската дейност на защитени търговски марки), 13 дела срещу 15 лица за престъпления против собствеността (кражби, длъжностно присвояване, измама и вещно укривателство), 2 дела за престъпления против стопанството (държане на акцизни стоки без бандерол, незаконен добив на дървен материал), 2 дела срещу 3 лица за документни престъпления (съставяне на неистински документи от длъжностно лице), 3 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 25 дела срещу 25 лица за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на МПС без съответното свидетелство, управление на нерегистрирано МПС, държане на наркотични вещества).
#nov

социални бутони


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн