Обявиха издържалите конкурса за директори на детски градина в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
__Obshtinata flowers 365Известни са крайните резултати от конкурса за избор на директори на детски градини в Стара Загора. Той бе проведен от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

„Обявеният конкурс бе за директори на детски градина № 4, № 11, №25, №29, № 66 в града и е проведен според изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.91 от Кодекса на труда. Той премина в два етапа – допуск по документи и интервю с кандидатите по предварително обявени критерии“ – съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по хуманитарните въпроси в Община Стара Загора и председател на комисията.

Критериите са свързани с представяне на програма за развитие на детската градина, професионална и управленска компетентност, познания по нормативната уредба и прилагане на Системата за финансово управление и контрол (СФУК).

Успешно издържали конкурса са следните кандидати: Силвия Стоянова, Виолета Сидерова, Меглена Динкова, Донка Минчева и Антония Тончева.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн