Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 г.

STZAGORA.NET
*
_NSIПрез четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради с 410 жилища в тях и 49 559 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 21 086 кв.м РЗП, съобщиха от Националния статистически институт, ТСБ Югоизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 31.9%, жилищата в тях – с 9.5%, а общата им застроена площ – с 9.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 20.7%, а при тяхната РЗП – с 33.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 31.9%, жилищата в тях – със 119.3%, а разгънатата им застроена площ – със 169.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 48.4%, а общата им застроена площ – с 57.0%.
6542456
През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 34 жилищни сгради с 235 жилища в тях и 24 975 кв. м обща застроена площ и на 44 други сгради с 31 598 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 53.4%, жилищата в тях – с 46.0%, а общата им застроена площ – с 49.1%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 6.4%, докато тяхната РЗП се увеличава с 33.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 25.9%, жилищата в тях – със 179.8%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 2.4%. Започнатите други видове сгради нарастват с 57.1%, а общата им застроена площ – със 194.2%.
#
vikdec

viknoeсподели ме


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн