Анкета на Агенцията по заетостта за проучване на потребностите на работодателите от работна сила

STZAGORA.NET
*
ДО: РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ
ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОТНОСНО: проучване на потребностите на работодателите от работна сила

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

TPP znakНа основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта (АЗ) информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните, и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване, ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Проучването на потребностите на работодателите ще се провежда в предложения формат, съдържание и процедури за първи път, поради което ще се счита за пилотно. В хода на провеждане и след приключването му, ще се анализират както съответствието на изведените обобщени резултати и констатации с необходимите за формиране на политиката по заетостта и обучението на областно и национално ниво, така и възникналите трудности, проблеми и предложения за подобряване и модернизиране на процеса. Търговско-промишлена палата – Стара Загора и другите работодателски организации, в партньорство с регионалните и местни власти, и институции от областта, работихме активно за въвеждане на единна национална анкета за потребността от човешки ресурси, за да има съпоставимост на данните, което вече е факт.

Силно Ви препоръчваме да направите усилия за попълване на тази анкета, независимо че някои от Вас наскоро бяха анкетирани със старата ни регионална анкета. С това Вие ще помогнете за предприемане на координирани адекватни действия от оторизираните институции на регионално и национално ниво за решаване на проблема с човешките ресурси, който касае всички.

Изпращаме ви линк към електронния формуляр на анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

В проучването за първото полугодие на 2018 г. ще участват данните от анкетите, попълнени до 27-ми февруари.

С уважение,

Олег СТОИЛОВ,
Председател на УС на ТПП – Стара Загора
#
vikdec

viknoeбутон за споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн