Становище на Националната енергийна камара в подкрепа на усилията на българското правителството

STZAGORA.NET
*
Nacionalna energiina kamaraНие, Националната Енергийна Камара, обединяваме работодателите – частни инвеститори в енергетиката и представляваме над 50% от инсталираните мощности и над 70% от заетите в частния сектор енергетика. Реализираните от нас инвестиции надхвърлят 11 млрд. лв. и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периода 2010г. – 2016г. Нашите членове работят във всички сегменти на електроенергийния сектор – производство, търговия, разпределение и снабдяване, като произвеждат енергия чрез конвенционални и възобновяеми източници. Проблемите на енергийния сектор са ни добре известни, като нееднократно сме заявявали позиции и сме правили конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, прозрачността, либерализацията на пазара и в подкрепа на финансовата стабилност на отрасъла.

В този смисъл подкрепяме усилията на Правителството, насочени към модернизация и пълна либерализация на електроенергийния пазар.
Вярваме, че спорните въпроси следва да бъдат обсъждани отговорно, аргументирано и при равнопоставеност на всички участници в процеса.
Очакваме по време на българското председателство не дестабилизация и искания за оставки, а последователни усилия за защита интересите на българската енергетика в дискусиите по Четвъртия енергиен пакет.

Националната Енергийна Камара е основана през 2015 г. и представлява над 50% от частните инсталирани мощности и близо 70% от всички заети в частния сектор енергетика.

Реализираните от нас инвестиции са над 11 милиарда лева и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периодa 2010 – 2016 г.

За последните 5 години сме изплатили над 2 милиарда лева в държавния бюджет под формата на данъци, което е 2.43% от всички данъчни приходи за периода.

Камарата представлява всички сегменти на електроенергийния сектор: производство, търговия, разпределение и снабдяване, както и различни технологии и източници за производство на енергия, конвенционални и възобновяеми. Ние обединяваме компании – технологични лидери, въвеждащи световните иновации и най-добрите бизнес практики с отговорност към обществото и грижа за чиста околна среда.

Цели: Като основен партньор на отговорните институции в областта на енергетиката, ние се стремим към следните резултати:
* елиминиране на всички порочни практики, наследени от миналото;
* въвеждане на най-висок стандарт на управление и най-добрите бизнес практики;
* реформиране, модернизиране и стабилизиране на енергийния сектор на България и превръщането му в основен стълб за икономически растеж и заетост, в пълен синхрон с европейските политики.

Тези цели са изцяло в полза на българското общество и на конкурентното интегриране на българската енергетика в европейския енергиен пазар и енергийните политики на бъдещето.

Членове на камарата са:
АСОЦИАЦИЯ ХИДРОЕНЕРГИЯ
БЪЛГАРСКА ВЕТРОЕНЕРГИЙНА АСОЦИАЦИЯ
БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕООД
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
#
vikdec

viknoeбутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн