Община Стара Загора предлага бюджет за 2018 г. от почти 105 млн. лева, със силен акцент върху културата

STZAGORA.NET
*
Тази вечер се състоя общественото обсъждане на проектобюджета. Допълнителни предложения се приемат до 15 януари, гласуването ще се проведе на 31 януари
*
P1380596104 679 000 лв. е прогнозната рамка на бюджета на Община Стара Загора за 2018 г., без преходните остатъци от 2017 г., които са около 4 млн. лв.

“Днес разглеждаме може би най-важните решения за годината – каза кметът Живко Тодоров. – Философията на предлагания бюджет е следната: На първо място – данъците и таксите в Стара Загора няма да се вдигат и през 2018 г., както не са вдигани от 2012 г. насам. Това е важно да се каже, тъй като Общината – това сме всички ние, затова колкото съберем, толкова успяваме и да разпределим. Нашите данъци са и едни от най-ниските в страната. Данък сгради например при нас е 1,45 промила, докато средно за по-големите общини е 1,75. Такса смет за бизнеса е 3,5 на хиляда, за гражданите – 1,5, което е едно от най-ниските нива за големите градове в страната. За МПС-тата също през последните години в повечето общини се наблюдава увеличение, докато ние не сме правили нищо по отношение на този данък. Това става в условията на повишена минимална работна заплата в страната и повишена инфлация. Това означава, че или трябва ние да сме по-ефективни, за да можем със същите пари да поддържаме същия стандарт, или да използваме възможностите на европейските проекти в по-голяма степен, за да реализираме повече обекти. Работим и по двете тези. По първата – събирането на данъците и таксите става по един наистина оптимален начин. Имаме една от най-високите събираемости в страната. Използваме максимално ефективно и европейските фондове, за да добавим външни средства към бюджета ни.”

“Перфектният бюджет е този, който отговаря на всички необходимости на гражданите в общината. Ясно е, че такъв нито при нас, нито в България няма. Възможностите ни са много по-малки от необходимостите. Затова ние сме се опитали да направим един балансиран бюджет, който включва най-важните според гражданите въпроси” – каза още Живко Тодоров. Сред тях са ремонтът на залата в Синдикалния дом, която да се използва за концерти и външни продукции, вътрешно оформление на Музей “Литературна Стара Загора”, ремонт на закритата лекоатлетическа писта до стадион “Берое”, за да може да се използва за тренировки и през зимата, а и да даде възможност в Стара Загора да се правят лагери на национални състезатели… Нашата политика през последните години е да бъдат ремонтирани всички детски и учебни заведения, затова идва ред да бъде приведен в добри условия и на един от последните останали обекти – Детска градина №2.”

И тази година, като в предишните, в бюджета има заложени средства за инфраструктура, междублокови пространства, улици и тротоари. Ще продължат ремонтите и по селата – на улици, читалища и кметства, въпреки че данъците, които влизат от тези села, 51 на брой в общината, са твърде малки – в редица случаи под 10 хиляди лева годишно, за да покрият каквото и да било, отбеляза кметът. Затова непрекъснато се настоява пред държавата да увеличи субсидията поне за поддържане на уличната им мрежа и пътищата до селата.

Дългът от 10 млн. лв., който Общината се предлага да поеме, е предназначен за мостово финансиране – пари, които са на разположение за разплащане на проектите, по които се работи. Тези средства се възстановяват на Общината веднага, след като проектът бъде изпълнен качествено и отчетен според правилата на европейските фондове, и няма да задължат Общината в дългосрочен план.

Кметът припомни и факта, че само преди няколко дни за пореден път през последните години бе повишен кредитният рейтинг на Община Стара Загора. “Проблеми има, но Стара Загора стои на едно добро място в страната и всяка година се правят нови подобрения в града, които са в полза на всички нас” – обобщи Живко Тодоров.

В проектобюджета за 2018 г. е записано, че почти 60 млн. лв. ще са средствата за държавно делегирани дейности, които Общината ще получи по еднните разходни стандарти, а 45 милиона – средствата за местни дейности. По-голямата част от тези средства са в текущия бюджет – разходи за издръжка, средства за работна заплата и осигурителни плащания – 100 млн. лв., а малко над 4,5 млн. лв. са средствата, които ще бъдат заложени в инвестиционната програма на Община Стара Загора. Голяма част от инвестициите, които ще бъдат реализирани тази година по Оперативна програма “Региони в растеж”, са в размер на 56 млн. лв. Голяма част от проектите, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ, вече са стартирали по съответните обекти.

“Подготвяйки предложението за Бюджет 2018, ние сме се стремили да спазваме определени приоритети – каза главният финансист Цанка Ганева. – Това са финансова стабилност на Община Стара Загора, повишаване на ефективността на публичните услуги, привличане на финансови средства по европейски проекти в програмния период 2014-2020 г., благоустрояване и създаване на здравословна градска среда, модернизация на транспортната инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи, ефективно използване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на община Стара Загора, поддържане на чистотата на околната среда и на въздуха, поддържане и опазване на природното и културно-историческото наследство и подобряване на качеството на социално значимите дейности.”

“Нашите предложения сме ги внесли. Те не са малко и са в няколко основни направления: инфраструктура и градоустройство, социална политика и здравеопазване, култура, образование и спорт, инфраструктурата в селата, както и конкретни обекти – каза в рамките на обсъждането на проектобюджета Валентина Бонева, общински съветник от групата на БСП. Тя постави въпроси за изпълнението към края на 2017 г. на програмата за капиталови разходи, за плановете относно социалните жилища по ОП “Региони в растеж” и за местоположението на детските площадки, както и за това, остава ли ангажиментът на държавата към бъдещата индустриална зона “Загоре” в Стара Загора. Отговорите дадоха Цанка Ганева и Живко Тодоров. “Тези дни ще имаме среща с Министерството на икономиката на тема предприемането на конкретни стъпки за влизане на държавата в общото дружество за индустриалната зона, което учредихме” – съобщи кметът.

Инж. Кольо Димов от групата съветници на БСП взе отношение по гласуваното от Общинския съвет задание за Общ устройствен план на цялата община, като запита ще бъде ли съгласувано това задание с необходимите инстанции, за да бъде реализирано през настоящата година. “Община Стара Загора е бенефициент към Министерството на регионалното развитие за изработването на Общия й устройствен план. Там са заложени средства, които ние ще можем да използваме. След като пуснем съответните процедури ще можем да изберем и изпълнител. Така че очакваме през тази година това да се случи” – отговори кметът Живко Тодоров.

Директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов отбеляза комфортните условия за работа, които са осигурени институцията. “Смятам, че вложените пари в култура се връщат. През 2017 г. ние се разраснахме, бюджетът ни за заплати се увеличи, имаме 25 души от 25 държави. Всички средства от Община Стара Загора са за спектаклите, които ние правим и на които идват да ги гледат почитатели на операта от Гърция, Турция и т.н. Затова за нас ще е важен ремонтът на залата в Синдикалния дом, както и да се реализира поръчката за необходимите ни допълнителни трибуни” – каза директорът на Операта. Тази година процедурите за обществената поръчка ще стартират, но трибуните, за които са необходими около 500 хиляди лева, ще бъдат изработени и поставени най-вероятно за следващия сезон, тъй като няма да има време и възможност това да стане още това лято” – обясни кметът.

Общинският съветник Диян Димитров, председател на ПК по бюджет и финанси, обобщи, че представеният проектобюджет поставя изключително силен акцент върху културата, като освен концертната зала и Дом “Литературна Стара Загора” визира планирания ремонт на къщата на поета Николай Лилиев, както и преустройството на голямата сграда в центъра на Стара Загора, дарена от Мария Жекова за даровити деца. “Ако досега е имало от известни кръгове упреци за силния акцент върху спорта, с чисто сърце можем да кажем, че това е бюджетът на културата. Нека по-нататък в комисиите да чуем всички предложения, за да видим кои от тях са конструктивни. Когато има неща, които са разумни и приемливи, мисля, че можем да им намерим място” – увери общинският съветник.
P1380578P1380579
P1380584P1380585
P1380586P1380587
P1380588P1380589
P1380590P1380591
P1380592P1380593
#
vikdec

viknoeбутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн