Зонта-клубовете призовават Народното събрание да ратифицира Истанбулската конвенция

STZAGORA.NET
*
Становище на клубовете на Зонта Интърнешънъл Ареа 05, Дисрикт 30 България, Македония, Румъния относно ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – т.нар. Истанбулска конвенция

Zonta International се бори за свят, в който правата на жените се признават за права на човека и всяка жена има възможност да се възползва от пълния си потенциал.
В такъв свят жените имат достъп до всички ресурси и са представени на равноправна основа при вземането на решения с мъжете.
В такъв свят никоя жена не живее в страх от насилие.

*
Background 09 (1)2QA- (1)По твърденията за противоречие на ИК с Конституцията на Република България (“трети пол“):

Истанбулската конвенция по никакъв начин не противоречи на българската Конституция. В нея изобщо не става дума за трети пол, така че всякакви твърдения, че се прави индиректен опит чрез ратификация на ИК да се легитимира понятие „трети пол“, са напълно неверни. В нито един свой текст Конвенцията не предписва и не може да задължи ратифициралите я държави да въведат такива понятия – „трети пол“, „нов пол“ и т.н., в правните си системи. Конвенцията ясно разграничава лицата от мъжки и женски пол, така щото основната и функция е всеобхватна закрила на жените – пълнолетни или непълнолетни, от различни видове насилие, включително психологично насилие, което се дължи единствено на пола им. Конвенцията, в своя чл. 38, изрично криминализира ужасяващата традиция на женското гениталното осакатяване, във всичките му форми.

По въпросите за гей-браковете:

Конвенцията не третира гей-браковете, нито се занимава с еднополови отношения. Думата брак се споменава единствено и само при забраната на насилствените/принудителни бракове – предвижда се защита на жертвите на такъв брак.

По въпросите за училищното образование, религиозното възпитание и други:

Конвенцията не предвижда учениците да се запознават с понятие като „хомосексуализъм“, нито с каквито и да е понятия от такъв характер – как точно държавите ще възпитават своите млади граждани в ненасилие и уважение към лицата от другия пол, е въпрос на вътрешна преценка на държавите. Конвенцията не забранява възпитанието на децата ни като православни християни, мюсюлмани, католици, юдеи или каквито и да е – тя не третира въпроси от религиозен характер. Забраненото традиционно е забраната на насилието като метод за разрешаване на конфликт, забраната за генитално осакатяване и забраната за ранните бракове – явления, които някои етноси се опитват да обяснят като своя традиция, като културна особеност. Тези традиции ИК забранява.

Какво всъщност е Истанбулската конвенция?

Zonta District 30_Area 5_ Logo_Horizontal_Reverse (1)Най-важната цел на ИК е да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие.

Конвенцията формулира кои точно са видовете насилие, основано на пола на жената, и изисква от държавите, които са се присъединили, да криминализират такива деяния, както и да създадат някои условия и механизми, които да предотвратяват такива актове, и да подпомагат жертвите им.

Практически това означава да се създадат механизми за отчитане на домашното насилие, както и да се изготви официална статистика за жертвите, да се създадат центрове, където жените – жертви на домашно насилие да могат да бъдат приютявани, за осигуряването на тяхната помощ, за тяхната защита.

Защото домашното насилие и насилието над жени и деца не е семеен въпрос. То е обществен въпрос, въпрос на човешко достойнство, който ние трябва да разрешим.

Ето защо призоваваме българското общество да се вслуша в разума си, да се запознае с текстовете, ако има добрата воля, и да не става заложник на твърдения, които могат да се обяснят единствено с невежество и демагогия.

Призоваваме и българските народни представители да ратифицират Истанбулската конвенция, за да може възможно най-скоро да се пристъпи към изграждане на всички необходими механизми за борба с насилието.

Яна ЯНЕВА
Ареа Директор
Ареа 05, Дистрикт 30 Зонта Интърнешънъл
#
vikdec

viknoeсподеляне на връзка


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн