Съветниците от БСП – Стара Загора направиха предложения по проекта за бюджет на Общината за 2018 г.

STZAGORA.NET
*
P1380429По-силна социална политика и ангажименти на Общината към младите хора и семействата с деца искат да видят заложена в Бюджет 2018 общинските съветници от БСП – Стара Загора. Конкретното им предложение, което отново правят, е постоянната част от таксата, която родителите заплащат за детска ясла или градина, да бъде поета от бюджета. “След като тази постоянна част отпадна за децата, които са в предучилищна възраст, смятаме, че Общината може да се ангажира със средства от порядъка на 400-450 000 лева, за да може родителите да не заплащат тази постоянна част от 15 лева” – уточни днес пред медиите Валентина Бонева, председател на Общинския съвет на БСП, заедно с общинските съветници Иван Митров (вляво на снимката) и Кольо Димов.

От БСП настояват и онези около 1,2 млн. лв., които са влезли в бюджета от продажбата на общински жилища, да бъдат насочени целево към закупуване или строителство на нови жилища. Поради това, че съществуващите общински жилища са в лошо състояние, социалистите предлагат да бъдат заделени други 100 хиляди лева за най-належащ ремонт. Друго предложение е да се предоставят 240 000 лева за ремонт на трите диагостично-консултативни центъра в Стара Загора. Както и да започне поетапното ремонтиране на здравните служби в селата.

Социалистите предлагат и да се създаде такава организация, че при пристигане на линейка в съответното село, да не се изисква болният да чака в центъра на селото, което най-често му е невъзможно, а да бъде посещаван директно в дома му.

“Доста тревожен е въпросът с отводнителните канали в села като Козаревец, Стрелец, Кирилово, Сладък кладенец и др. При по-обилни валежи се наводняват дворове и мазета, подкопават се мостове, какъвто случай имаше напоследък в Сладък кладенец. Не са добри и пътищата към селата, например Борово-Михайлово, Борово-Козаревец” – каза Иван Митров. От БСП предлагат за най-неотложен ремонт на инфраструктурата в селата – улици и тротоари, които са в критично състояние, да се предвидят поне 1 милион лева в бюджета за 2018 г.

Друго от предложенията на БСП е в Бюджет 2018 да бъдат предвидени средства за актуализация на Общия устройствен план на Стара Загора, особено за най-необходимите територии – новите икономически зони, селата, в които има възможност за жилищно строителство, крайградските територии – по думите на инж. Кольо Димов. “Пък ако държавата помогне за ОУП на цялата община, включително и за най-малките села – нямаме нищо против – каза той. – Остават надеждите на старозагорци и за втора връзка с автомагистрала “Тракия” при с.Калояновец. Което ще подпомогне икономиката на Стара Загора в няколко направления. Собствеността върху летището е преобразувана от публична държавна в частна държавна. В момента върви оценка на отделни негови части, което може би е първа стъпка към разпродаването им, а след това и към ликвидиране на летището. Което смятаме за стратегически неправилно не само за Стара Загора, но и за държавата” – заключи Кольо Димов.

Сред важните за изпълнение в Стара Загора проекти общинският съветник изброи продължаването на тролейбусната мрежа до квартал “Зора” и изграждане на кръгово движение пред квартала; възлагане и изготвяне на проект за продължение на бул. “Славянски” до разклона за Старозагорските бани, където също да се изгради кръгово кръстовище.

От БСП очакват и изготвяне на ПУП за кв. “Бедечка” след приключване на съдебното дело, което сега се води. Според съветниците от левицата подземният паркинг зад Универсалния магазин трябва да се ремонтира – независимо от това, кой е собственикът и какъв ще бъде изходът от делото, което е заведено за възстановяване на собствеността на паркинга на Община Стара Загора.

В разпечатаните от съветниците на БСП предложения е включена също така подмяна на тротоарната настилка пред I ОУ и реконструкция на парка до училището, изграждане на пешеходен светофар на кръстовището на “Чайка”, смяна на дограмата на шахматния клуб на ул. “З. Княжески”, заделянето на средства за редовна дезинфекция на пясъчниците на детските площадки и др.
#svz

социални бутони


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн