Електроцентралите на ЕЙ И ЕС България произведоха с 9.4% повече електроенергия от началото на 2017 г. в сравнение с 2016 г.

STZAGORA.NET
*
ВяЕЦ „Св. Никола“ и ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” осигуриха общо 2.78 милиона MWh електроенергия през първите 10 месеца на 2017 година

Pressconference_05122017_1Електроцентралите на ЕЙ И ЕС България произведоха 2.78 милиона MWh електроенергия за българския пазар от януари до октомври 2017 година. Това е с 9.4% повече спрямо същия период на миналата година, когато централите на ЕЙ И ЕС България генерираха общo 2.54 милиона MWh електроенергия.

ЕЙ И ЕС е световен лидер в иновативните енергийни решения и най-големият инвеститор в българската енергетика след началото на прехода към пазарна икономика. През последните 8 години компанията изгради и оперира две от най-новите и модерни електроцентрали в страната – Вятърната електроцентрала „Св. Никола“ и ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”.

„Ръстът в използването на нашите мощности през миналата година се дължи на добрата оперативна работа на екипа на ЕЙ И ЕС и увеличеното търсене на електроенергия. Нашите съоръжения са сред най-новите и модерни в страната. Подобни съоръжения са от ключово значение за задоволяване на нарастващото търсене на енергия, произведена по еколого-съобразен начин, и за осигуряване на гъвкавост при производството, което да балансира системата в реално време,“ заяви президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет.

Само ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе 2.5 милиона MWh електроенергия от януари до края на октомври 2017 г. Това е с 8% повече от същия период на 2016 година. Централата използва 4.5 милиона тона лигнитни въглища, в сравнение 3.8 милиона тона предишната година. През 2017 година ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ отново работи в пълно съответствие с екологичните разрешителни, регулаторните изисквания и при устойчиво спазване на ограниченията за емисии.

През изминалата година ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ многократно беше използвана от ЕСО, за да гарантира сигурността на енергийната система. Ключова беше ролята ѝ през януари и февруари. Тогава при много ниски температури потреблението на електроенергия рязко се увеличи, а вносът се оказа невъзможен. Включването на студения резерв от някои електроцентрали също се оказа проблемно. В този критичен момент лигнитните ТЕЦ-ове от Маришкия басейн бяха гръбнакът на системата. Тогава двата блока на централата на ЕЙ И ЕС работиха с максимална мощност, произвеждайки около 10% от общата електроенергия и отчитайки над 99% надеждност на работата си.

От началото на 2017 година ВяЕЦ „Св. Никола“ произведе 282 776 MWh електроенергия, с 39 531 MWh повече от предходната година. Благодарение на работата на вятърния парк през този период бяха спестени 223 676 тона емисии CO2. За сравнение за абсорбирането на това количество CO2 биха били необходими 892 декара гори.

Ефективна е и работата на мониторинговата система на ВяЕЦ „Св. Никола“ по спиране на турбините в рискови за прелетните и зимуващите птици периоди. Вятърният парк следи за прелитащи птици чрез комбинация от радарна система и обучени орнитолози. През 2017 година ВяЕЦ „Св. Никола“ е спирал работа за общо 86.17 часа, за да предотврати риск от сблъсък с птици.

За ЕЙ И ЕС България
ЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г. и е сред най-големите инвеститори за последните 27 години с вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. ЕЙ И ЕС България е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна.
Компанията е собственик на една от най-новите и модерни топлоелектрически централи в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище. ЕЙ И ЕС България развива дейност и чрез Центъра за Споделени Услуги в София.
За ЕЙ И ЕС
Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 16 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите 18 000 служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни през 2016 година са на стойност 14 милиарда долара, като притежаваме и управляваме активи за общо 36 милиарда долара. За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте ЕЙ И ЕС в Twitter @TheAESCorp.
#viknoeshare button


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн