Кметът на Казанлък Галина Стоянова отчете свършеното в общината през втората година от мандата

STZAGORA.NET
*
2930Една от големите промени през годината в Казанлък бе откриването на Техническия колеж към столичния Технически университет, посочи в отчета си за втората година от мандата кметът на общината Галина Стоянова. Приети са първите 80 студенти, още 40 предстои да се запишат.

На 12-ти септември в Казанлък бе открит единственият по рода си в страната Национален център по природо-математически науки, в който ще развиват познанията си деца от цяла България. За изграждането му държавата осигури над 1 млн. лева, като за укрепващи дейности по сградата Общината вложи допълнително над 350 хиляди лева.

След извършените и започнати реконструкции през 2017 г. предстои ремонт на още само 3 детски заведения, за да станат факт напълно модернизираните детски ясли, градини и училища. Само преди дни Община Казанлък получи одобрение от Управляващия орган на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 100% безвъзмездно финансиране като продължение на услугата за достъп на всяко дете до качествени грижи и услуги, в размер на 530 000 лв., със само 1800 лв. общинско съфинансиране. Приключва прилагането на мерки за енергийна ефективност в Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“. Договорът по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“ за безвъзмездна финансова помощ бе сключен в началото на октомври на обща стойност 9 504 532 лв. По него се предвижда за 26 месеца да бъдат извършени основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и облагородяване на дворните пространства на ДГ № 1, ДГ № 11 и филиал на ДГ № 15 в ж.к. „Изток“, както и на основните училища в градовете Крън и Шипка и селата Хаджидимитрово, Овощник и Ръжена.

Предстои да започне работата и по проект с прогнозна стойност на строителството 1 133 739,468 лв. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, за което договорът вече е подписан.

Жителите на ж.к.“Изток“ са свидетели на свършеното дотук по мащабния проект за обновяване на градската среда в Казанлък. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан в края на 2016 г. на стойност 5 655 048 лв. Работи се по реконструкцията и рехабилитацията на 4 големи квартални улици: „Капитан Петко Войвода“, „Сент Ерблен“, „Верия“ и „Кремона“, по обновяване на 2 междублокови пространства в зоните на блокове № 19, 20, 21, 22, 23 и 26, нови тротоари и улично осветление.

На принципа на равнопоставеност и през 2017 г. са заделени средства и за по-уредения ж.к.“Васил Левски“ в западната част на града. Изградено е ново междублоково пространство със зони за отдих и игра на децата, и прилежащ паркинг на обща стойност около 300 000 лв.

Извършената реконструкция на улици в Казанлък, населените места в общината и общинската пътна мрежа през 2017 г. е на обща стойност 2 507 593 лв. За града – 1 392 241 лв., за населените места – 615 352 лв. С постановление на Министерски съвет бяха отпуснати допълнително веднъж 500 000 лв., още веднъж – за облагородяване на централните части на град Шипка 150 000 лв., а само преди дни – други 400 000 лв.

За поредна година Община Казанлък продължи финансирането на семейни двойки, кандидатствали по процедурата за подпомагане на асистирана репродукция за семейства по метода „Ин витро”. През 2017 г. са подпомогнати 11 семейни двойки с общата сума от 20 000 лв.

За втори пореден път Община Казанлък подпомогна годишно лекари-специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. От максималната сума за един специализант (в размер на 3000 лв.) се възползваха четирима млади лекари в областите „Акушерство и гинекология”, „Гастроентерология“ и „Ендокринология и болести на обмяната“.

Изработени са четири важни устройствени плана, по които ще работят екипите и след края на този кметски мандат: Общ устройствен план на град Казанлък, Общ устройствен план на Долината на тракийските царе, Интегриран план за градско възстановяване и развитие и Общ устройствен план на община Казанлък.

Общият устройствен план на община Казанлък, приет през октомври 2017 г., дава възможност да се предложи адекватен съвременен модел за развитие на територията, с всички необходими правила и нормативи за устройство. От 265 общини в страната само 12 могат да се похвалят с приет ОУП.

Отчетени бяха и побратимяванията на Казанлък: през май 2017 г. в Сеул Метрополитен, Южна Корея, Община Казанлък подписа Меморандум за сътрудничество в областта на културата, икономиката и туризма с район Джунанг-гу, Сеул. На 26 септември 2017 г. кметът подписа Споразумение за сътрудничество и с гр. Блида, Алжир.

Главни приоритети в работата през 2018 г. ще бъдат подобряване на инфраструктурата и на бизнес климата в община Казанлък, съобщи Галина Стоянова.
#


share button


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн