Информационен ден за новите моменти по Закона за енергийна ефективност събра в Стара Загора участници от цялата страна

STZAGORA.NET
*
2 (2)3Търговско-промишлена палата – Стара Загора и Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), организираха в хотел „Сити” – Стара Загора информационен ден, свързан новите моменти в Закона за енергийна ефективност. Те касаят широк кръг лица – областни и общински администрации, собственици на промишлени системи (предприятия), собственици на сгради, търговци на енергия (електрическа, топлинна и горива), строително-надзорни дружества, енергийни одитори. Интересът към форума беше много голям и в него взеха участие близо 100 представители на заинтересованите сектори от различни градове в страната.

Участието от АУЕР беше на най-високо ниво, а презентациите бяха професионално поднесени и много полезни. Ивайло Алексиев, изп. директор на АУЕР, представи електронните услуги, предоставяни от Агенцията, схемите за насърчаване на енергийната ефективност и удостоверенията за енергийни спестявания. Цветомира Кулевска, гл. директор КУЕЕВИЕ, представи „Национална цел за енергийни спестявания, общинските програми по енергийна ефективност и схема за задължения”. Мария Старирадева, гл. експерт КЕЕС, представи темата „Сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на предприятия промишлени системи”. На срещата бяха посочени и много примери от Старозагорска област.

При последвалата професионална дискусия поставените въпроси получиха задълбочени отговори.

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн