Кметът Живко Тодоров в отчета си за 2017 г.: Стара Загора е над всичко за нас, както завеща д-р Желев

STZAGORA.NET
*
Zhivko TodorovP1380104Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров направи тази вечер заедно с екипа си традиционния отчет на изминалата година от втория му управленски мандат. В препълнената конферентна зала на хотел “Мериан палас” той говори близо два часа за свършеното през 2017-та и за новите задачи и предизвикателства пред градивния дух на старозагорци през идващата 2018-та година. Сред гостите, които отправиха думи на задоволство от доброто партньорство с местната администрация, бяха президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов, областният управител Гергана Микова и кметът на Община Казанлък Галина Стоянова. В залата бяха дошли да чуят отчета на кмета народни представители, общински съветници и лидери на местни партийни организации, шефове на старозагорските институции, изяввени представители на старозагорския бизнес, граждани и млади хора.

Приветствие отправи президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов

Приветствие отправи президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 2017 г.

* През 2017 г. бе запазена финансовата стабилност на Община Стара Загора.

* Актуализираният бюджет на Община Стара Загора към 30.09.2017 г. възлиза на 116,3 млн. лв.

* Бюджетът на Община Стара Загора за 2016 г. е изпълнен в размер на 113,2 млн. лв.

* Запазени са без промяна размерите на определените ставки за местни данъци и такси, които са най-ниските в страната. Така например промилите на Данък сгради в Благоевград са 1,9, в Бургас 1,75, в Пловдив 1,8, във Варна 2.00, във Велико Търново 2,50…, а в Стара Загора – 1,45 на хиляда.

* Нивото на събираемост на местните данъци е по-високо от осреднената събираемост за всички общини със 7.1 процентни пункта.

* За 2017 г. приоритетни направления в разходната част на бюджета на общината са образование, здравеопазване и благоустрояване.

* “Standard & Poor’s” потвърди присъдения на Община Стара Загора дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+“ със стабилна перспектива.

* До края на 2018 г., 5241 домакинства в Стара Загора ще живеят в 75 обновени и санирани жилищни сгради. Стойността на инвестицията е 81 млн. лв. Още 113 сгради очакват финансиране от Националната програма за енергийна ефективност. Особено внимание се обръща на качеството на извършваното саниране.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

* В действие е проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II“ . Започна изграждане на ново площадно пространство около сградата на Общината и благоустрояване на бул. „Цар Симеон Велики“.

* Предстои обновяване на емблематичния за старозагорци парк „Митрополит Методий Кусев“, финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, на стойност 5.9 млн. лв.

* Работи се по проект за продължение на новия парк „Артилерийски“ в западната част на Стара Загора.

* Въвеждат се мерки за енергийна ефективност в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ и Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“, на стойност 2.7 млн. лв.

* Подобряване на образователната инфраструктура в града. Предстои да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №58 „Звездица“, ДГ №1 „Звънче“, ЕГ „Ромен Ролан“, СУ „Железник“, IX ОУ „Веселин Ханчев“ и СУ „Иван Вазов“, на стойност 13 млн. лв.

* Извършена бе реконструкция и изграждане на ново пътно съоръжение за кръгово движение югозападно от магазин „Билла”, на стойност 2,3 млн. лв. Средствата са осигурени от бюджета на общината.

* Извършена бе реконструкция на кръговото кръстовище на площад „Берое“.

123456* По проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Стара Загора – фаза II“, предстои реконструкция с разширяване на надлеза над жп линията на бул „Славянски“, на стойност 4.3 млн. лв., като лентите за движение по него от 3 ще станат 4. Ще бъдат изградени две нови кръгови кръстовища на бул. “Славянски” за улесняване на автомобилния трафик в тази част на града. От бул. “Хр. Ботев” надясно по бул. “Патриарх Евтимий”, където тротоарът е достатъчно широк, ще бъде пусната нова пътна лента, като двете вътрешни ленти ще останат за безпрепятствено движение направо.

* Предстои внедряване на система за управление на трафика, електронна продажба на билети, актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на Общината за управление на градския транспорт. Ще се монтират “умни светофари”, които ще анализират трафика и ще дават предимство на автобусите и тролеите. И през 2017 г. цената на автобусния билет в Стара Загора остана 1 лев, въпреки изпълняваните многобройни далечни линии до всичките 51 населени места в общината. Обособени са две нови локални автогари в кварталите “Железник” и “Зора” за по-структурирана връзка със селата, като при това билетите и картите са комбинирани за продължение на пътуването и в рамките на града.

* Извършена е реконструкция и разширяване на канализационната и водопроводната мрежа в кв. „Самара 3“ и в кв. „Три чучура-север“, на стойност 6,8 млн. лв. Предстои през 2018 г. в кв. “Три чучура-север” да се работи по облагородяване на тротоарите, подходите към блоковете, междублоковите пространства и подмяна на уличното осветление. Мисли се за подмяна на подземната инфраструктура и “оттатък жп бариерата” в кв. “Самара-1″, тъй като докато това не е сторено, е безсмислено да се започва ремонт на улиците и тротоарите.

* Със средства от бюджета на общината са ремонтирани и изградени междублокови пространства, паркинги, тротоари и улична настилка, на стойност 6 млн. лв.

* Изграждане на автогари в кв. „Зора“ и кв. „Железник“, авариен ремонт на централна Автогара, на обща стойност 440 хил. лв.

* Основни ремонти са извършени на кметствата в селата Казанка, Арнаутито, Еленино, Колена, Маджерито, Могила, Памукчии и читалищата в Руманя, Хрищени, Маджерито и Арнаутито, на стойност 245 хил. лв.

* Извършени са текущи ремонти на улици и тротоари в селата Змейово, Богомилово, Калитиново, Хрищени и др., на стойност 200 хил. лв.

* Реконструкция на път с. Ловец – с. Борово, на стойност 1,1 млн. лв.

* Изградена е Регионална система за управление на отпадъците, на стойност 52 млн. лв.

* Ремонтирани са физкултурните салони в Детска ясла №1 и XIII ОУ „П. Хилендарски“, строителните дейности продължават в ОУ „Георги Райчев“ и СУ „Максим Горки“, на обща стойност 360 хил. лв.

* Цялостен ремонт на закрития плувен басейн в Стара Загора по европейската инициатива за устойчиво градско развитие JESSICA, на стойност 2,6 млн. лв.

* Нова общинска спортна зала по художествена гимнастика в Стара Загора бе открита през 2017 г. В нея тренират състезателките от двата спортни клуба – „Берое“ и „Елит“. Стойността на преустройството на залата за борба в зала по художествена гимнастика е на стойност 308 хил. лв.

* Стара Загора се сдоби с първа боксова зала в кв. „Три чучура–юг“, до XI-то основно училище „Николай Лилиев“, на стойност 53 хил. лв. Нова общинска спортна зала по художествена гимнастика в Стара Загора бе открита през 2017 г. В нея тренират състезателките от двата спортни клуба – „Берое“ и „Елит“. Стойността на преустройството на залата за борба в зала по художествена гимнастика е на стойност 308 хил. лв.

* В спортна зала „Стара Загора“ (ДЗУ) са монтирани нови професионални баскетболни кошове, сертифицирани от Българската федерация по баскетбол. Извършен е основен ремонт на покрива на залата. Обновено е и баскетболното игрище, което вече отговаря на изискванията за провеждане на срещи от лига Европа, на обща стойност 250 хил. лв. от бюджета на Общината.

* Изпълнени са дейности по зацветяване с килимни цветя и храсти, както и с цветни фигури в парковете „5-ти октомври“, „Артилерийски“, „Зеления клин“ и др. На територията на Стара Загора са засадени над 300 броя дървета.

677587635* На 18 юни 2017 г. бе проведен местен референдум за бъдещето на Бедечка. Гласуваха 22 240 души, от тях с отговор „ДА“ на поставения въпрос отговориха 18 984 души, а с отговор „НЕ“ – 3 130 души. На заседание на ОбС Стара Загора бе взето решение и Общият устройствен план бе променен така, че да гарантира съществуването на Парк „Бедечка“. Днес, 9 ноември, до кмета на Стара Загора Живко Тодоров са изпратени идентификаторите на имотите, които ще бъдат прехвърлени от Министерството на отбраната на Общината за замяна на имотите на собствениците на територията на Бедечка. Тези имоти са в района на НАП – Стара Загора и новия мол “Галерия”.

* Безвъзмездно през 2016 г. бяха прехвърлени в собственост на Община Стара Загора два недвижими имота. Общината придоби чрез дарение от Мария Жекова земя и сграда в центъра на Стара Загора. Предвижда се през 2018 г. имотът да бъде превърнат в Културен център за развитие на талантливи деца.

* Предвижда се по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в сградата на ул. „Мусала” 26 (бившата „Метрология“), да бъдат изградени нови общински жилища. Съществуващите са разпръснати из целия град, не могат да бъдат контролирани ефективно и често са обект на рушене от недобросъвестни наематели, подчерта кметът. Затова Общината ще постави занапред акцента върху групирането на общинските жилища в сгради, в които могат да бъдат наблюдавани и опазвани от вандалски прояви.

* Сградата на старата община беше премахната. Свободната зона ще се впише в облика на централната градска част като естествено продължение на парк „Пети октомври“.

По отношение на поддържането на обществения ред в Стара Загора кметът припомни, че до края на този месец в града ще заработят нови 15 камери на възлови кръстовища. Те ще са в помощ и на специфичните задачи, изпълнявани от ОДМВР – Стара Загора в случаи от тяхната компетентност. Народният представител от Стара Загора Маноил Манев (ГЕРБ) съобщи, че е готов текстът на проектозакон, който за пръв път формулира правото на общините да налагат санкции за пътни и други нарушения в името на поддържането на реда и като допълнение към усилията на полицията. Той отправи призив към другите старозагорски депутати от различните партии да подкрепят този закон при предстоящото му обсъждане и гласуване в залата на Народното събрание.

СТАРА ЗАГОРА – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2017

* През 2017 г. Стара Загора стана домакин на над 160 спортни събития. Вложените средства за подобряване на спортната инфраструктура и целенасочената политика на общинската администрация за стимулиране на различните видове спорт доведе до популяризирането му сред малки и големи.

* На стадиона под Аязмото над 10 хиляди фенове станаха свидетели на звездното шоу, сътворено от Дpийм тийма нa „Бapceлoнa” и oтбopа нa „Христо Cтoичĸoв и пpиятeли”.

* Във второто издание на Маратон „Стара Загора“, се включиха над 300 атлети от 15 държави – Кения, Етиопия, Хърватия, Великобритания, Япония, Казахстан, Мароко и Ирак и др. Шест рекорда на трасето поставиха състезателите в различните дистанции

* В Стара Загора се проведе Национална универсиада 2017. В рамките на седем дни, над 1 300 студенти от почти всички висши училища в страната премериха сили в 13 вида спорт.

* В Стара Загора за шеста поредна година се проведоха детските спортни игри „Старозагорски олимпийски надежди“. Участие взеха 600 деца от 23 спортни клуба в 15 вида спорт.

* Най-младата шампионка на България по блиц Фабиана Костадинова направи реми със световния шампион по шахмат Анатолий Карпов на турнира за деца „Тракийско конче“ в Стара Загора. В него участваха 110 деца от различни градове в страната.

* На стадион „Берое“ се проведе 17-то издание на Международния лекоатлетически турнир „Самарско знаме“. В турнира взеха участие представители на осем държави и повече от 200 лекоатлети.

* ФК „БЕРОЕ“ отбеляза своя 100-годишен юбилей.

ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ В КУЛТУРАТА

* „ЗА СВОБОДАТА… ДА РАЗВЕЕМ БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ!“ – Тържествено бе отбелязан в Стара Загора 3 март – Националният празник на Република България при навършването на 139 години от Освобождението.

* Над 30 хиляди души участваха в Молитвата за Стара Загора, посветена на 140-годишнината от боевете за града.

* Жители и гости на града наблюдаваха на мемориалния хълм „Бранителите“ мащабната възстановка на боевете за Стара Загора на 19/31 юли 1877 г.

* Възстановен бе паметникът на загиналите българи и руси в Старозагорския и Джуранлийски бой в землището на село Дълбоки, реставриран от Никола Стоянов и екипа му, във връзка със 140- годишнината от боевете за Стара Загора.

* Кукленият театър в Стара Загора празнува своята 60-годишнина. През 2017 г. той отново бе удостоен с наградата Икар за спектакъла „Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари. През септември се проведе десетият Международен куклено- театрален фестивал за възрастни „Пиеро” 2017.

* През май 2017 г. се навършиха 110 години от създаването на археологическо дружество „Августа Траяна“, което слага основите на Старозагорския исторически музей.

* С детски празник, игри и изненади Зоопаркът в Стара Загора отбеляза своя 60-годишен юбилей.

* Във второто издание на „Опера на стадиона“ беше представен шедьовърът на Жорж Бизе „Кармен”. В главната роля участва световноизвестната оперна прима Веселина Кацарова.

* Кинофестивалът „Златната липа“ е единственият форум за ново европейско кино в България, който се проведе в Стара Загора за пета поредна година.

* За шеста поредна година на античния форум „Августа Траяна“ се проведе Международният фестивал „Джаз форум Стара Загора“ в почит към големите звезди и големите оркестри.

* През декември предстои Фестивалът на оперното и балетното изкуство с неговото 48-мо издание от 1967 година насам.

* През пролетта се проведе поредният Фестивал на маскарадните игри в Стара Загора.

* А през лятото – Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“.

ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

* През 2017 г. Международният младежки център официално получи Знак за качество на Съвета на Европа, което е признание за нивото му на работа.

* Стара Загора се гордее със своите млади математици, които покориха Азия и станаха шампиони на континента.

Заслужено през 2017-та година  Стара Загора спечели приза „Най-добър град за живеене в България“. Наградата е признание за всички старозагорци!

Живко Тодоров бе удостоен с наградата в категория „Кмет на гражданите” за голяма община от националния конкурс „Кмет на годината 2017“.

В отчета си за 2017-та Живко Тодоров не пропусна да припомни веруюто на без време отишлия си екскмет на Стара Загора д-р Евгений Желев: Стара Загора трябва да е над всичко!

Изказалите се граждани, представители на бизнеса и на медиите пожелаха големите инфраструктурни обекти в общината да се изпълняват от местни фирми, Стара Загора да възобнови побратимяването си с градове от Европейския съюз, както и да се тръгне към обезсмъртяване с паметници и паметни плочи в града на големи старозагорци като творците Николай Лилиев, Иван Мирчев, Веселин Ханчев и др. Сред направените прадложения бе и това от администратора на една от големите Фейсбук-групи в Стара Загора централната градска част да бъде ограничена във възможната степен от автомобилно движение, както и да бъде осигурена още по-голяма безопасност за децата около училищата. От друга страна бе огласено и желанието на родители около училищата да се регламентира кратко безплатно спиране на лични автомобили при докарването и вземането на деца от училищата, като в частност бе визирано Шесто основно училище. От администрацията съобщиха, че преходите на изграждащата се пешеходна зона ще бъдат обезопасени с ограничители на скоростта, но за подлези под тях засега не може да се мисли поради голямата стойност на такива съоръжения.

Секретарят на Общината Делян Иванов увери, че работна група работи по предложения кои документи от публичните регистри да отпаднат като изискване да бъдат предоставяни от гражданите, вместо което те да се предоставят по служебен път в името на по-нататъшно усъвършенстване на администрацията. Новият обществен посредник в Стара Загора Надежда Чакърова изрази задоволство от предоставянето на нов офис на институцията на местния Омбудсман в центъра на града, за да е по-близо до хората.
#

junбутон за сайт


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн