Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2017 г.

STZAGORA.NET
*
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2017 г. е 29, а новопостроените жилища в тях са 46, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ към Териториално статистическо бюро „Югоизток“. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. сградите са с 18 повече, а жилищата в тях се увеличават с 28, или със 155.6% (фиг. 1).
-
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 86.2% и с тухлена – 13.8%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас – 101 сгради с 919 жилища, и София – 67 сгради с 68 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (41.3%), следван от този на жилищата с четири стаи (34.8%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и повече стаи – 6.5%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2017 г. е 7 721 кв.м, което е 4 пъти повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава повече от 5 пъти и достига 6 967 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 104.4 кв.м през второто тримесечие на 2016 г. на 167.8 кв.м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора – 167.8 кв. м, и Силистра – 147.7 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 67.5 кв. м, и Бургас – 68.4 кв. метра.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните. Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
#vikknov

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн