Традиционният есенен панаир в Стара Загора започва в последната седмица на септември

STZAGORA.NET
*
Традиционният старозагорски есенен панаир ще се проведе от 28.09.2017 г. до 05.10.2017 г. включително. Той ще бъде разположен на ул.“Иван Вазов“, северно от ул.“Радецки“, до ул.“Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Заявления за участие в панаира ще се приемат от 8,30ч. на 12.09.2017 г., до 17,30ч. на 20.09.2017 г., в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70. Разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на панаира ще се издават в Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект и след представяне на следните документи:
- заявление за участие по образец;
- удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;
- декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;
- за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;
- за атракционни съоръжения – сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;
- квитанция за платена пълна такса за 8 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара-бира.

Забранена е продажбата на алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия, промишлени стоки (дрехи, обувки, одеяла, килими, текстилни изделия, продукти на химическата промишленост и др.), птици и животни.
#


социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн