Безплатно ще е паркирането в „Зелената зона“ на Стара Загора за електромобилите

STZAGORA.NET
*
Електромобили, които използват двигател с изцяло електрическо захранване, ще бъдат паркирани безплатно в старозагорската „Зелена зона“. Това решиха днес общинските съветници в града с 41 гласа „за“. Промените в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на общината гласят още, че желаещите да се възползват от преференцията ще трябва да подадат заявление по образец до кмета на Община Стара Загора, както и документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ, удостоверяващ платена застраховка “Гражданска отговорност“. Издадената едногодишна карта ще трябва да бъде поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.

Промяна бе направена и в чл. 37 от същата действаща наредба, който засяга паркирането и домуването на пътни превозни средства от категории N2, N3, M3, ремаркета и полуремаркета над 750 кг, каравани и кемпери, селскостопанска техника и строителни машини. Съветниците гласуваха отпадането на думата „кемпери“ от текста.

Общинският съвет не прие направеното предложение за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Стара Загора, засягащо градския зоопарк. Съветниците решиха, че е редно за реда в зооградината да отговаря ръководството й, като то е необходимо да създаде свои правила, които да гарантират спокойствието на обитателите и посетителите на парка, а не да бъде създаден допълнителен текст към нормативния акт.

Съветниците подкрепиха Община Стара Загора да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“.

Предложението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, засягащо обществения превоз по автобусните линии от общинската транспортна схема, бе прието с пълно мнозинство. Мотивите на градоначалника бяха да не бъде променяна стойността на билетите и картите, което би се наложило заради намаляването на пътникопотока от населените места в общината, генерирайки загуби на фирмата-превозвач. 43-ма от местните старейшини гласуваха „за“ да бъде компенсирана разликата между цената на билетите и абонаментните карти, изчислени съгласно Договор № 2899 / 28.12.2015 г. Въпреки трудностите, Община Стара Загора полага и ще продължава да полага сериозни усилия жителите от населените места да ползват удобен транспорт, стана ясно от предложението на градоначалника.

Без гласували с „против“ и „въздържал се“ бе подкрепено и поемането на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 от Оперативна програма „Региони в растеж“. Те ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР 2014-2020. Реализирането на проекта води до изграждане на нов център за обществена подкрепа, дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, нов дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и нови наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъде осъществен и ремонт/обзавеждане/оборудване на съществуващи центрове за обществена подкрепа.

Юлското редовно заседание на старозагорските съветници бе с дневен ред от 52 предложения. С 41 гласа „за“ бе приет Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора. Учредено бе за срок от 3 години безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, в Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика „Импала“.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн