30% вероятност за ново слънчево изригване от клас M. Умерена и/или мощна геомагнитна активност в неделя и на 17 юли

STZAGORA.NET
*
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Снощи в активната област 2665 имаше две слаби изригвания в мошностния диапазон C1.0-C2.0 станаха . “Базисното” (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B2-B2.5.

Изхвърленият в резултат от M2.4- изригването вчера призори от Слънцето облак слънчева коронална маса (CME)ще достигне до Земята утре следобяд или привечер. Няма данни за нови изхвърляне на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. По- голямата и по площ и по брой на петната група 2665 се намира в южното полукълбо. Броят на петната в нея е намалял спрямо вчера, наблюдава се и разделяне на голямото водещо петно. Магнитният клас на областта 2665 е “бета”. В северното полукълбо на Слънцето е силно отслабналата вече група 2666, която едва се вижда. Регистрираната вчера близо до северозападния край на слъннчевия диск група петна 2667 вече залезе. Областта 2665 има значителен потенциал за нови изригвания от средния мощностен клас M, за голямо изригвание от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.

На снимката – слънчевият диск на 15 юли 2017 г. (SDO)

Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс днес около обяд е 34 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 12-13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 91.

Днес, утре и на 17 юли слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M както и за протонни (СЕЧ) ерупции е по 30% на ден. Вероятността за големи изригвания от клас X е по 5% за всеки едни от трите дни (15, 16 и 17 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 юли ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 320-360 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 320 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -2nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +2nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър се очаква да нарастне в резултат от влияние на слънчева дългоживуща област с отрицателна магнивта полярност (CH HSS-ефект). Утре следобяд или привечер до Земята ще достигне изхвърленият вчера сутринта от Слънцето в резултат от M2.4-изригване плазмен облак (CME). В комбинация със CH HSS-ефекта това силно ще активизира обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство. В предвид на гореказаното днес по-късно през деня или вечерта ще възникнат условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). От утре следобяд ще е възможна и планетарна геомагнитна буря с малка или средна мощност (Kp=5 или 6; бал G1 или G2). На 17 юли геомагнитната обстановка под влияние и на друг преминаващ слънчев плазмен облак (CME)(отделил се от Слънцето в резултат от избухване на протуберанс на 13 юли) ще се активизира допълнително. Поради това на 17 юли ще има условия за средно мощна и/или мощна планетарна геомагнитна буря Kp=6 или 7; бал G2 или G3).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) остана завишена и със слаби вариации около прага за слаба радиационна буря (S1).

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, утре- между смутена и планетарна геомагнитна буря с малка или средна мощност (Kp=5 или 6; бал G1 или G2)(***!!!***) , а на 17 юли – между активна и планетарна геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3)(***!!!***) Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес е 35%,за утре е 30%, а за 17 юли тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е 15%, а за утре и за 17 юли тя е по 35%% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна или голяма мощност на средни ширини (K=6 или 7) е около и под 1% за днес , за утре е 20%, а за 17 юли тя е 25%.

Днес и утре потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде завишен, включително за днес ще е около прага за слаба радиационна буря (S1). Тенденцията обаче е към негото спадане. Ако няма нови слънчеви протонни (СЕЧ) ерупции на 17 юли той ще бъде близо до обичайния фон.

Борис КОМИТОВ,
HELIOTA®AXY.COM
Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн