Активно “космическо време”: Продължително слънчево изригване, слънчева протонна ерупция и слаба радиационна буря

STZAGORA.NET
*
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше умерена. Около полунощ започна продължително (почти 12 часа!) изригване със средна мощност. Максималната фаза на явлението беше достигната призори приблизително в 05ч българско време. Негов източник беше активната област 2665. Изригването беше съпроводено от радиоизбухване от IV тип, което е индикатор за протонна (СЕЧ) ерупция. Регистрирано е и радиоизбухване около честотата 3GHz (tenflare). Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME). Отделилият се от Слънцето плазмен облак се вижда на коронографските изображения от космическите апарати SOHO и STEREO Ahead под формата на “частично хало”.. В момента се анализира неговото движение. Има висока вероятност слънчевият плазмен облак да се срещне със Земята и това ще стане най-вероятно на 16 юли. Слънчевата активна област 2665 генерира 3 слаби изригвания от клас C, както и 5-6 суб- изригвания от мощностния клас B.

Друго геоефективно изхвърляне на коронална маса (CME) близо до западния лимб беше наблюдавано вчера следобяд около 16ч българско време. С него е свързано наблюдавано радиоизбухване от II тип, по коего е и оценена началната скорост на изхвърления плазмен облак (733 км/с). Той ще достигне Земята на 17 юли. Източникън на явлението не е надеждно установен, но най-вероятно е избухнал протуберанс.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. По- голямата и по площ и по брой на петната група 2665 се намира в южното полукълбо. Общата площ на петната в групата спадна под 500 милионни части от слънчевия диск. Магнитният класна областта 2665 е “бета”. В северното полукълбо на Слънцето се вижда по-малката група петна 2666. На северозападния край на слънчевия диск има и една едва видима група петна, която няма официален номер. Областта 2665 има потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Няма потенциални източници за голямо изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.

Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс днес около обяд е 64 (по данни от 27 наблюдения). Волфовото число е около 30 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 91.

Днес, утре и на 16 юли слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M за утре и за 16 юли е по 10% на ден. Вероятността за големи изригвания от клас X е около и под 1% за всеки едни от трите дни (14, 15 и 16 юли). Вероятността за нови протонни (СЕЧ) ерупции за днес, утре и 16 юли е по 5% на ден (наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 юли ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 350-400 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 355 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +0.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще продължи бавно да спада. Вечерта срещу 15 юли (утре) Земята ще навлезе в сектор на ММП с отрицателна магнитна полярност и завишена скорост на слънчевия вятър. Тази обстановка ще се запази и утре,а на 16 юли се очаква скоростта на слънчевия вятър допълнително да нарастне и едновременно с това да има по-големи колебания на ММП. Причина за това ще бъде очакваната среща на Земята поне с единия от изхвърлените вчера и днес от Слънцето плазмени облаци (CME). Във връзка с това днес геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна, но са възможни местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. Утре са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а на 16 юли ще има условия и за планетарна геомагнитна буря с малка или средна мощност (Kp=5 или 6; бал G1 или G2)(***!!!***). На 16 юли ще има условия и за аврорална активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна. Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) тази сутрин нарастна до ниво на слаба радиационна буря (S1). Причина за това е слънчевата протонна ерупция от тази сутрин.

Утре (15 юли, събота) геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а на 16 юли – между смутена и планетарна геомагнитна буря с малка или средна мощност (Kp=5 или 6; бал G1 или G2). Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес е 25%,за утре е 35%, а за 16 юли тя е 40% (наша предварителна оценка). Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) за днес е около и под 1%, за утре е 15%, а за 16 юли тя е около 20% (наша предварителна оценка). Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) е около и под 1% за днес и утре, а за 16 юли тя е около 10% (наша предварителна оценка).

Утре потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде завишен, но с тенценция към спадане. Ако няма нови слънчеви протонни (СЕЧ) ерупции на 16 юли той ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря за утре и за 16 юли е много малка.

HELIOTA®AXY.COM
– ЦССЗМ Ст.Загора
#


бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн