„Мини Марица-изток” ЕАД получи Сертификат за безопасност на Системата за управление в железопътния транспорт

STZAGORA.NET
*
На 18 май изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов получи Сертификат за безопасност на Системата за управление на безопасността в железопътният транспорт в „Мини Марица-изток” ЕАД от изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Железопътна администрация” Веселин Василев. С този акт е изпълнено и последното условие Дружеството да извършва превози по националната железопътна инфраструктура. В началото на месец март, експерти, водени от главния директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция” към Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” извършиха одит на системата за управление на безопасността. Нямаше установени критични несъответствия по нито един от етапите на процедурата, което е предпоставка за издаването на сертификата за безопасност.

В края на юли миналата година Дружеството получи лицензия № 302/14. 07. 20016 г., която му дава право да превозва товари по националната железопътна инфраструктура в участъка Нова Загора – Стара Загора – Димитровград – Симеоновград. Чрез нея се повишава сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток” като се осигурява възможност те да получават суровина минимум от два рудника. Наличието на лицензия има и икономически ефект за Дружеството – 10 пъти се намаляват разходите за преминаване в участъка от гара Раднево до гара Любеново-предавателна, като се спестяват средствата, които досега са плащани на лицензирани жп превозвачи.

За първи път в 65-годишната история на „Мини Марица-изток” подвижният железопътен състав на Дружеството ще може да оперира по националните линии като самостоятелна жп организация. С получаването на лиценз „Мини Марица-изток” ЕАД стана четвъртото държавно дружество и 14-тото в България, което има право да превозва товари по националната железопътна инфраструктура. Това особено важи за превози по жп линия № 83 Симеоновград – Нова Загора, която не е електрифицирана, но осигурява по-пряка връзка от Турция към вътрешността на България и Европа. Лицензията дава и възможност с подвижния състав на „Мини Марица-изток” ЕАД да се извършва превоз на варовик от находищата в региона към топлоелектрическите централи от комплекса, който те използват за сероочистващите си инсталации.

В най-скоро време „Мини Марица-изток” ще превозят и първия си влак в участъка от гара Любеново-предавателна до гара Раднево.
#junсподели ме


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн