Въвеждане на изследователския подход в обучението по математика ще промени положително нагласите на учениците

STZAGORA.NET
*
В Стара Загора се проведе обучение на тема „Въведение в изследователския подход в обучението по математика”. В рамките на два квалификационни курса в него взеха участие над 30 преподаватели по математика от Старозагорския регион.

Обучението бе реализирано със съдействието на Регионален академичен център (РАЦ) Стара Загора и Регионалното управление на образованието (РУО) Стара Загора. Лектори в курсовете бяха доц. Тони Чехларова, ръководител на секция „Образование по математика и информатика” в Института по математика и информатика към Българска академия на науките и Динко Цвятков, сертифициран учител-обучител по математика от СУ „Иван Вазов” Стара Загора.

По време на обучението в съвременно оборудван кабинет бяха представени ресурси от „Виртуалния училищен кабинет по математика“ (www.cabinet.bg) и варианти за използването им; онлайн състезания „Математика с компютър“ и „Тема на месеца“; разработки по европейски проекти като Fibonacci и Mascil. Осигуряването на условия за преживяване на елементи на изследователски процес е в основата на квалификационните курсове, организирани от Института по математика и информатика, който е част от европейската мрежа STEM-PD Net.

„Динамиката на света, в който живеем, налага по-различно отношение към начина, по който се представя учебното съдържание. Като учители трябва да проявяваме все по-голяма гъвкавост в преподаването, да мотивираме учениците и поощряваме постиженията им. Важно е те да получават не само знания по отделните учебни предмети, но да съумяват да откриват и връзки между различни сфери на познанието. Това отключва творческите възможности, критичното мислене, активното отношение към протичащите процеси. Опитът показва, че използването на изследователския подход в образованието по математика и информационни технологии дава много добри резултати“, сподели при откриването на обучението доц. Чехларова.

Курсистите бяха приветствани от Олег Стоилов – координатор на РАЦ Стара Загора и председател на Старозагорската търговско-промишлена палата, Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО Стара Загора и от Елка Хънтова, директор на СУ „Иван Вазов”, която също взе участие в обучението.

„Стара Загора се очертава като център за популяризиране на този прогресивен обучителен подход. Убеден съм, че с него съществено и в положителна посока ще се променят нагласите на учениците към математиката, а тя е в основата за развитието на така необходимите на икономиката ни инженерни и информационни технологии“ – сподели Олег Стоилов.
#junбутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн