EVN сменя графика за плащане в десетки села в Старозагорска област. За част от клиентите ще има еднократна промяна в издаването на фактурите

STZAGORA.NET
*
EVN България продължава подобряването на организацията при отчитането в някои малки населени места от май 2017 г.

Целта е да се подобри разпределението на маршрутите за отчет при извършване на физически обходи

От началото на май 2017 г. EVN България стартира проект за подобряване на дейностите по отчитането на електроенергията за битовите и малките стопански клиенти в някои малки населени места – села, махали и малки градове в Югоизточна България, без големи областни и градски центрове.

В тази връзка ЕVN България напомня, че само за тези клиенти еднократно от месец май 2017 г. ще бъде въведен нов график за отчитане на електрическата енергия и съответно нов срок за плащане. Така само през май 2017 г. тези клиенти ще имат различна продължителност на отчетния период – по-дълъг или по-кратък и ще преминат в друг срок за плащане от вече установените месечни срокове. Новият график на отчитане, както и срок за плащане остават в сила занапред и през следващите месеци.

В област Стара Загора промяната обхваща цялостно 53 малки населени места и частично 30 малки населени места.

Спецификата на промяната налага част от засегнатите клиенти еднократно само през месец май 2017 г. да получат 2 фактури, а други клиенти – да получат фактурата си с консумираната електрическа енергия през май 2017 г. в началото на юни 2017 г. Останалите засегнати клиенти ще получат еднократно фактура през май 2017 г. Всяка от фактурите, както и досега, ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия. Общият брой фактури за годината също се запазва и остава 12.

Голямата част от клиентите, включени в промяната, са с минимална средномесечна консумация на електроенергия. Процесът на изключване поради просрочие ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната.

Проверка за срок на плащане може да се извърши:
- по тел. на 0700 1 7777
- в интернет на https://www.evn.bg/SrokPlashtane/PeymentPeriodHome.aspx
- на място в EVN Офис.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България информира клиентите, включени в промяната чрез индивидуални писма, имейли и SMS.

Клиентите ще могат да получат информация във всеки EVN Офис, на тел. 0700 1 7777, по имейл – info@evn.bg, както и на www.evn.bg
#junсподеляне в социални мрежи


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн