„Тайни клиенти” проучиха качеството на обслужване в НАП Стара Загора

STZAGORA.NET
*
За трета поредна година шестима студенти от Стопанския факултет на Тракийския университет – Стара Загора, излъчени след подбор, посетиха офиса на НАП в града в ролята на “тайни клиенти” с цел подобряване на средата на обслужване за бизнеса и гражданите в Област Стара Загора, проучване на качеството на предлаганите услуги и идентифициране на евентуалните проблемни области.

„Тайните клиенти“ не са срещнали трудности при посещението си в НАП. Всеки е получил заявената услуга в рамките на 10 и под 10 минути. На клиентите е осигурен равен достъп до информация и услуги посредством различни комуникационни канали: гише “Информация”, писмено запитване, информационен телефон, електронна поща, интернет страница, достъп до директор и началник отдел при необходимост.

След анализ на анкетните карти, 100% от „Tайните клиенти” потвърждават, че НАП е модерна държавна агенция и обслужването в нея е професионално, бързо и безпристрастно. 60% от запитаните студенти биха избрали НАП за свой бъдещ работодател, а останалите 40% имат други професионални предпочитания.

Общото мнение на студентите е, че НАП е модерна администрация, отворена към своите клиенти. Служителите са професионалисти с доказан опит и качества, адекватни към променящата се среда. В офиса на НАП в Стара Загора се предлагат услуги, покриващи европейските стандарти за обслужване, включително електронни услуги, достъпни за всички клиенти.

Допълнителна информация за проекта:

“Тайният клиент” е метод за външна оценка и мониторинг на предоставяните услуги, в конкретния случай по задание на Национална агенция за приходите – офис Стара Загора. Механизмът на проучването се състои в наблюдение в работна среда от обучени лица на поведението на служителите, прилаганите стандарти на обслужване, контактите с клиента и други по предварително зададени критерии. Целта на проучването е да се измерят: степен на спазване на организационните стандарти и кодекси, ефективност на работа от гледна точка на клиента и степен на удовлетвореност от получените услуги. След анализ на резултатите се предлагат за обсъждане и мерки за подобряване на административното обслужване в офис НАП Стара Загора. Допълнителни цели по проекта са: привличане и насърчаване участието на студенти в проекти на Агенцията за приходите, повишаване на доверието към администрацията и оценка на ефективността и критериите за удовлетвореност на клиентите от услугите, предоставяни в офис НАП Стара Загора.
#

nov

сподели бутон


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн