Фотодокументална изложба “Съхранено за поколенията” представя Държавен архив – Стара Загора по повод своята 65-годишнина

STZAGORA.NET
*
По повод своята 65-годишнина ДА – Стара Загора представя пред обществеността фотодокументална изложба “Съхранено на поколенията”, която може да бъде видяна от 18 април до 19 май 2017 г. в читалнята на институцията.

Държавен архив – Стара Загора през годините:

1952 – Архивът е създаден с ПМС № 344/18.04.1952 г. като отдел на ОУ на МВР – Стара Загора и на основание на Указ №515/ 10.10.1951 г. на Президиума на НС на НРБ. И е сред първите дванадесет създадени архива в страната.
1952 – Приет е първият учрежденски фонд на Тютюнева фабрика „Слънце” – Стара Загора, съдържащ и техническа документация. Обслужен е първият читател.
1955 – Регистриран е първият личен фонд на поп Минчо Кънчев
1959 – Предадени са 124 архивни фондове на новосъздадените архиви в Сливен и Ямбол.
1961 – Архивната институция административно преминава на подчинение на ОНС – Стара Загора, а методически – на Архивен отдел.
1968 – Предоставена е собствена сграда с хранилища.
1975 – Публикуван „Пътеводител по архивните фондове” (1874-1948), ч.І.
1978 – Обособява се Дирекция „Окръжен държавен архив” – Стара Загора с две направления „Комплектуване, обработка, охрана и отчетност на архивните документи” и „Информационна, научно- изследователска и популяризаторска дейност”.
1979 – Започва изграждането на Застрахователен фонд.
1983 – Публикуван „Пътеводител по архивните фондове” (1944-1977), ч. ІІ.
1985 – Архивът е отличен с грамота, като първенец в изграждането и поддържането на материално-техническата база.
1986 – Окончателно завършва преустройството и реконструкцията на административната сграда и архивохранилищата в нея.
1988 – Преименува се в Държавен архив – Стара Загора в структурата на Община – Стара Загора.
1992 – Институцията преминава на пряко административно и методическо подчинение на ГУА при МС.
1994 – Приет е фондовият масив на ОК на БКП
1994 – Започва изграждането на АИСА (първата инфомационна архивна система).
2000 – С приемането на нов Устройствен правилник на ГУА при МС се обособява Териториална дирекция „Държавен архив” – Стара Загора.
2003 – За пръв път в архивната практика използваме услугите на Интернет.
2005 – Стартира Уебсайта на ГУА при МС, със страница на ТД „Държавен архив” – Стара Загора.
2006 – Реализирано е първото участие в „Нощ на отворени врати”.
2007 – Институцията за пръв път отчита дейността си пред средствата за масово осведомяване.
2008 – Започва работата по създаването на Дигитален архив.
- Фотодокументална изложба с участие в Нощ на изкуствата “110 години от рождението на актъора Данчо Делчев”
2009 – Участие с дигитализирани документи и снимки в изградения за първи път Музей на пивото в ПЗ „Загорка” – Стара Загора.
2010 – Институцията е преструктурирана в отдел „Териториален архив” към РДА – Бургас.
- изложба в Нощ на изкуствата “90 години от рождението на ген.Делчо Делчев”
2011 – Първо участие на старозагорски архивист в международна архивна конференция, Словения – Липице, във връзка с новите информационни технологии и трансфера на база данни в работата с архивни документи.
- – изложба в Нощ на изкуствата “100 години от рождението на Рене Йорданова”
- архивистите усвояват умения и навици за работа в нова информационна система – ИСДА
2012 – Възстановен е статутът на институцията – Държавен архив.
2012 – Архивът чества 60-годишен юбилей.
- Фотодокументална изложба с участие в Нощ на изкуствата “80 години от рождението на актрисата Вера Дикова”
2013 – експертите от архива участват в обсъждания и предложения по повод изработването на новия Методически кодекс. Той е издаден през 2013 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 194 669,56 лв.
- създаване на фейсбук страница на ДА – Стара Загора.
2014 – Участие в Нощ на изкуствата с фотодокументална изложба, посветена на “90 години от рождението на Иванка Антонова”
2015 – съвместна изява с Държавна опера – Стара Загора, Община Стара Загора и други институции чрез организирането на изложба в Парк “5-ти Октомври” – “Opera Viva” 90 години Държавна опера – Стара Загора”.
- Ретроспективна фотодокументална изложба “Българското розопроизводство” в Нощ на изкуствата.
2016 – съместни изяви и изложба по повод 100 години футболен клуб Берое – Стара Загора – ”100 години светът е Берое”
- участие с доклад, изнесен на научна конференция „145 години от създаването на Старозагорка епархия и 125 години от интронизацията на Митрополит Методий”
- съвместна изложба с РИМ – Стара Загора и Община Стара Загора в Парк „5-ти Октомври” посветена на 120 години парк “Метрополит Методий Кусев” („Аязмото”).
- поредна самостоятелна фотодокументална изложба в Нощ на изкуствата, посветена на ”80 години от рождението на Нино Луканов“.
2017 – Архивът чества 65 г. от създаването си с поредица от изяви, самостоятелна фотодокументална изложба “Съхранено за поколенията”, среща с ветерани архивисти, дарители, посещения на ученици и др.
- навлизане на нови функционалности в ИСДА – за работа в читалня, архивохранилища и движение на документи.

През годините ръководители на институцията са Стойчо Манев (1952-1958), Тодора Минчева (1958-1979), Таньо Куков (1979-1992), Стоянка Господинова (1992-2005), Галинтин Караславов (2006 – ).
Общата фондова наличност на архива към 01.01.2017 г. възлиза на 3307 архивни фонда (2244 учрежденски и 188 лични) с общ брой 182 666 архивни единици и 2376.15 линейни метра, 490 ЧП и 2464 спомена. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 874 фонда с 24 203 архивни единици. Застрахователният фонд се състои от 100 518 кадъра негатив.

Фондът на «Българска фотография» се състои от 8 описа 16221 а.е. и над 130 000 кадъра негатив.

За периода 2012-2016 г. са дигитализирани 2459 обекта с 7844 мастер-образа, с обем 416 гигабайта. До края на 2017 г. ще бъде извършена дигитализация на 120 обекта с 1020 мастер-образа.
#junshare button


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн