Сметната палата получава допълнителни офиси в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Сметната палата получи безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост, за осъществяване на дейността и професионалните й задължения. Трите допълнителни офиса се намират в сградата на ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №22 в Стара Загора.

С друго решение, поради отпаднала необходимост, от Държавната агенция „Технически операции“ се отнема правото на управление върху имоти – публична държавна собственост. Те се обявяват за частна държавна собственост и се предават за управление на областния управител на Варна.

Единият от имотите се намира в землището на с. Господиново, община Бяла, и включва сгради и съоръжение. Вторият е в местността „Траката“ в община Варна и представлява терен с площ 9,5 дка и 14 сгради в него.
#junspodelime


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн