Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2017 година

STZAGORA.NET
*
През февруари 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 845, а на леглата – 3 517. В сравнение с февруари 2016 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 3.8%, а на леглата в тях се увеличава с 1.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2017 г. в област Стара Загора, е 21 691, или с 2.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките (с 13.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, докато в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди се наблюдава увеличение със 7.5%.
През февруари 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 85.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 14.8 и 48.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2017 г. са 9 264, или с 5.4% повече в сравнение със същия месец на 2016 година. От всички пренощували лица 87.3% са българи, като по-голямата част от тях (60.2%) са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 177 като 87.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2017 г. е 22.9% като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (26.7%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (19.3%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 0.5 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалението е с 2.9 процентни пункта, докато при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди се наблюдава увеличение с 2.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2017 г. достигат 898 921 лв., или с 10.0% по-малко в сравнение с февруари 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани с 14.8%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 8.0%.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
#
vikdec

viknoeсподеляне на връзка


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн