Старозагорският изобретател инж. Ангел Недев: Вместо да чакаме инвеститори, можем да развием собствено иновативно производство

STZAGORA.NET
*
Обществено финансиране на компресора и двигателя на Недев, които са без аналог в света, ще осигури нужната промишлена база
*
Старозагорският изобретател инж. Ангел Недев създаде принципно нов двигател с вътрешно горене след десетилетия на световен застой. Това е четвъртият тип двигател след бензиновия на Ото (1876 г.), дизеловия (1901 г.) и роторния на Ванкел (1957 г.). Че конструкцията е успешна, свидетелства един прост експеримент: всеки двигател, ако се задвижи чрез подадена отвън енергия, например с електричество, работи като компресор. Инж. Недев построи такъв компресор със средства по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013″. И демонстрира работещия прототип още преди 5 години в Стара Загора. През последните месеци създаде и втори, по-голям компресор с производителност 200 куб.м въздух на час и двойно по-ниска консумация на електроенергия от обичайните модели. Устройството е предназначено за непрекъсната 24-часова работа в промишлени условия. Инж. Недев работи и върху прототипа на първия си двигател, който ще представи тази година.

На основата на тези постижения инж. Ангел Недев предлага в Стара Загора да бъде създадена производствена база за крупносерийно производство на иновативното изделие – номенклатура от компресори с различно приложение и капацитет.

За целта е нужна инвестиция от порядъка на 100 000 евро за набавяне на необходимото промишлено оборудване. Сумата е пренебрежимо малка спрямо ефекта, който ще създаде разгръщането на подобно производство в региона.

“Подарявам идеята си на държавата – да направи предприятия и България да започне да произвежда изделие, каквото няма другаде по света. Става дума и за компресора, и за двигателя след това” – заяви за медията ни Ангел Недев.

Междувременно инж. Недев сподели пред медията ни, че ще опита да осигури финансиране по отдавна популярната по света схема за алтернативно финансиране на бизнес-проекти, позната като “Сrowdfunding” – колективно сътрудничество на хора (донори, инвеститори, спомоществователи), които доброволно обединяват свои парични или други ресурси, най-вече чрез интернет, за да подкрепят усилията на други хора (собственици, създадели на стартиращи компании или проекти) или организации-реципиенти.

Алтернативното финансиране се осъществява чрез малки дарения от 1 лв. до 2000 лв. След реализация на проекта участниците могат да формират акционерно дружество с капитал сумите за участие, с цел получаване на дивиденти.

Приложението на компресора на Недев е в автосервизи, бензиностанции, бояджийски цехове, фирми металообработващи, зъболекарски кабинети и др.

Техническите му данни са следните: Капацитет – около 8 л/сек., компресия 8-10 бара, тегло 4-5 кг, износоустойчивост 25 000 часа (колкото е износването на лагерите на ел.двигателя). Необходимото задвижване е 2.2-3 kВ (икономията на енергия 15-20% в сравнение с подобни компресори).

В тази компактна компресорна глава е скрита непозната досега за света технология – без цилиндри, без винт. Произведено в Стара Загора! С добавянето на горивозахранваща и запалителна система ще се превърне още тази година в уникален двигател

След като бъде създадена база за разработка на пазарния продукт, компресорът може да се мултиплицира в Сдружение на малки и средни предприятия на кооперативен или друг начин на договорна ангажираност помежду им.

Необходимите средства за изработка на технологични пособия, материали, части и обработката на заготовки за първата серия от 1500 компресора са необходими около 100 000 евро (около 134 лв. за брой при пазарна цена около 300 лв.). След тази бройка себестойността за изработка на един компресор значително намалява и производството може да се самофинансира.

Примерно възможните разходи са: Инструментална екипировка за заготовки: 50 000 лв. Материали и нструменти: 55 000 лв. Труд за обработка на заготовки и сглобяване: 30 000 лв. Покупни части, лагери, болтове и др.: 15 000 лв. Транспорт, ГСМ, инструкция, опаковка и др. разходи: 15 000 лв. Международен патент: 35 000 лв. Складова база за сглобяване и складиране до пазарна реализация на територията на гр.Стара Загора: необходима площ за сглобяване 60 кв.м. Складираната партида е с обем 6 европалети с височина 180 см.

Участниците могат да формират различни акционерни дружества отделно за производство и дистрибуция на домакински хладилници или климатици, базирани на иновативния компресор, компресорни нагнетателни или пречиствателни инсталации, хладилни складове и т.н. – продукция с гражданско и дори военно предназначение. Всички тези крайни продукти са патентно защитими.

Откриват се изключително перспективни нови приложения в областта на техниката и двигателите с вътрешно горене – обобщава инж. Ангел Недев.

При реализирането на алтернативно финансиране списъкът на желаещите ще е публичен и ограничен до набирането на сумата. Ще се публикуват ежемесечните отчети за разходваните суми (банково извлечение).

Призивът на старозагорският изобретател е към собственици на малки фирми с производствени мощности, търговци, както и към всички граждани, които не искат българските деца да стават икономически емигранти.

Още по темата:

* Българин конструира революционен двигател с вътрешно горене. Но ще остане ли изобретението българско? 
* Старозагорският изобретател инж. Ангел Недев финализира проекта си за уникален компресор
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн