Заболяемостта от туберкулоза в Старозагорска област през 2016 и 2017 г.

STZAGORA.NET
*

За 2016 г. в Старозагорска област са регистрирани 58 случая на туберкулоза, от които 37 са белодробна туберкулоза.

72% от белодробните форми са с бацилоотделяне.

През 2016 БК(+) г. са 30 случая, а през 2015 г. – 29.

Заболеваемост на БК(+) и БК(-) белодробна туберкулоза – 11,43на 100 000 души за 2016 г., при 12,27 на 100 000 души за 2015 г.

В Старозагорски регион за 2016 г. туберкулозно болни са открити в почти всички общини, като с най-висока заболеваемост е община Гурково – 40,09 на 100 000 души  (2сл.), следвана от община Николаево – 22,28 на 100 000 души.

Нулева заболеваемост за 2016 г. е отчетена в общините Братя Даскалови и Опан.

Възрастовото разпределение, общо БК(+) и БК(-), показва, че е засегнато предимно населението в активна възраст между 20 – 60 г. – 83,8% от всички заболели и над 60 г. – 16,2 %. Всички болни са хоспитализирани.

Обхванати са 270 контактни на белодробна туберкулоза. На всички е проведен кожен туберкулинов тест на Манту. Открити са 42 лица с латентна туберкулозна инфекция.

Общият брой на обхванатите с химиопрофилактика с Римицид през 2016 г. е 272 лица.

 

Осъществени дейности по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в РБ”

 

Съвместна дейност със Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) и неправителствената организация ”Свят без граници”:

Издирване и провеждане на Манту на контактни в:

  • с. Ветрен, по повод регистриран случай на БК +. Обхванати са 32 лица от ромски произход.
  • Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Лясково – 63 лица
  • Арсенал АД – Казанлък – 8 лица

 

С цел профилактика и ранно откриване на туберкулозната инфекция бяха организирани мероприятия по обхват с проба Манту на 151 лица от ромски произход, живеещи при лоши битови условия в следните населени места:

 

с. Паничерево, общ. Гурково

43 лица

Ромска махала в Чирпан

31 лица

с. Тулово, общ. Мъглиж

16 лица

с. Ветрен, общ. Мъглиж

27 лица

с. Черна гора, общ. Бр.Даскалови

8 лица

с. Партизанин, общ. Бр.Даскалови

15 лица

с. Свобода, общ. Чирпан

11 лица

 

РЗИ – Стара Загора, съвместно с СБАЛПФЗ и НПО ”Свят без граници” организира транспортирането на 5 деца от ромски произход до детска клиника при Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) – София за наблюдение и провеждане на лечение.

Имунизационен обхват срещу туберкулоза

РЗИ – Стара Загора през 2016 г. и първото тримесечие на 2017 г. е осигурило на общопрактикуващите лекари и лечебните заведения достатъчно количество ваксина срещу туберкулоза (БЦЖ) и туберкулинов тест за проверка на туберкулиновата чувствителност.

Имунизация против туберкулоза ( ваксината БЦЖ)

От подлежащите 3040 новородени деца в област Стара Загора са имунизирани 2949 (97,00%)

Неимунизирани са 91 новородени, поради временни медицински противопоказания.

Проверка за белег на децата от 7 до 10-месечна възраст

От подлежащите 2130 деца са проверени 2086 (97,93%)

От установените деца без белег 242, проверени с туберкулинова проба Манту 235 (97,10%)

101 (94,39%) са обхванати с БЦЖ имунизация, останалите са отложени по временни медицински показания.

Проверка с проба Манту и реимунизация с БЦЖ ваксина

На 7-годишна възраст проба Манту е проведена на 3105 деца (97,03%) от подлежащите 3200 деца. От тях 1034 са с отрицателен резултат, от които реимунизирани са 1019 (98,54%).

На 11-годишна възраст проба Манту е проведена на 2898 деца (96,6%) от подлежащите 3000 деца. От тях 527 са с отрицателен резултат. Реимунизация с БЦЖ ваксина е проведена на 504 деца (95,63 %) от отрицателните.

На 17-годишна възраст проба Манту е проведена на 2707 деца (90,23%) от подлежащите 3000 деца. От проведените туберкулинови проби 189 са с отрицателен резултат, от които реимунизирани с БЦЖ ваксина са 179 (94,70%).

 

От началото на 2017 г. до момента са регистрирани 7 случая на белодробна туберкулоза, от които 6 са БК(+) и 1 е БК(-).

Лицата са от следните населени места:

  • Община Стара Загора – 5 случая
  • Община Павел баня – 1
  • Държавна психиатрична болница – Раднево – БК (-) – 1 пациент

Възрастовата характеристика показва, че заболелите лица са в активна възраст от 20 – 44 години.

50% от хоспитализираните са новооткритите случаи. Живеят в добри битови условия и липсва пряк контакт с болен от туберкулоза.

Всички контактни са обхванати профилактично с проба Манту и на тези с хиперергична реакция е назначена химиотерапия, както и извършени необходими клинични изследвания.

Информация за туберкулозата във връзка със седмицата на отворени врати за 24 март 2017 г.

По данни на Световната здравна организация туберкулозата е заболяване, което е една от десетте причини, която води до смърт. През 2015 г. – 10.4 милиона души са се разболели от туберкулоза и 1,8 милиона са починали от болестта. Над 3 милиона не достигат до здравни грижи. Голяма част от тях живеят в света на най-бедните, най-уязвимите общности и се включват в групата на най-уязвимите лица за туберкулоза.

Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи.

Ликвидирането на епидемията до 2030 г. е сред здравните цели на новоприетите Цели на устойчивото развитие.

В България през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 39.1 на 100 000 през 2006 г. до 22.5 на 100 000 през 2015 г. Намаляването й се дължи на предприетите координирани дейности за превенция и контрол на туберкулозата на национално и регионално ниво и съвместните действия на Министерство на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката й са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

От 2009 г. с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария всяка година се провеждат кампании „Отворени врати” в 29 областни лечебни заведения за туберкулоза.

Дните на Отворени врати е ежегодна проява, доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги. Данните сочат, че „Дните на Отворени врати” осигуряват добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора. По време на тази инициатива в лечебните заведения за туберкулоза ще се провежда скрининг за риска за туберкулоза чрез анкета. На лицата, които са в риск ще се провеждат допълнителни прегледи и изследвания.
Инициативата „Дни на Отворени врати” по повод Световния ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведат под мотото: „Обединени да спрем туберкулозата”.
#


бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн