Подайте декларацията за доходите си до края на март по интернет и спестете от данъка

STZAGORA.NET
*
Клиентите на НАП, които подадат годишната си данъчна декларация по интернет с Е-подпис или ПИК до края на март, могат да спестят 5% от данъка за довнасяне. Важно условие е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

Всяка трета декларация за доходите в област Стара Загора е подадена по интернет. До днес в офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък са приети 5051 декларации, като 1413 от тях са подадени с ПИК или електронен подпис.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физически лица изтича на 2 май 2017г. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис, но с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. До 31 март физическите лица, които имат данък за довнасяне, могат да се възползват от пет процентната отстъпка, но не повече от 1000 лв., ако подадат декларацията си по интернет с е-подпис или ПИК, и заплатят дължимите суми към бюджета до 2 май. Плащането на данъци и осигуровки се извършва само по банков път.

От 2017г. НАП предоставя възможност на клиентите си да подадат еднократно коригираща декларация, след изтичане на законовия срок за това. Корекции в декларациите на физическите лица и ЕТ са допустими до 30 септември 2017г.

Напомняме, че при подаване на декларации и документи, клиентите ни са длъжни да се легитимират с личен документ за самоличност, независимо от избрания офис на НАП или пощенски клон. Задължително е те да са попълнили телефонен или мобилен номер за контакт и разбира се да са подписали подаваните документи.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

Форматът на декларацията за доходите с баркод е най-лесният и бърз начин за попълването й, като се елиминира възможността за допускане на технически грешки. Необходимо е файлът със съдържанието на декларацията за доходите с баркод да се изтегли от сайта на НАП от интернет http://nra.bg/page?sId236fsL=30&sId236dsA=2017&id=384&textMode=0 и да се попълни в режим „офлайн“ на компютъра на лицето. Декларацията с баркод изчислява автоматично дължимия данък, след попълване на информацията за получените от лицето доходи в съответните приложения към нея.

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, клиентите ни могат да получат на цената на градски разговор от цялата страна от информационния център на НАП: 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg
#социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн