Младежки лидери от 12 страни идват в Стара Загора на обучителен курс по Еразъм+

STZAGORA.NET
*
На 22 февруари 2017 г. (сряда) от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Сити“ ще се проведе международна среща за лидери предприемачи „Добри практики и приемственост“, организирана от Превантивно-информационния център по зависимости, в партньорство с НПО „Академия на успеха” – Стара Загора.

В срещата ще участват 36 младежки работници от 12 държави (Естония, Франция, Гърция, Италия, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Хърватия, Кипър и България), които през периода 18-25 февруари 2017 година ще преминат обучителен курс по проект „Лаборатория за лидери предприемачи“, осъществяван от СНЦ „Академия на успеха“ – Стара Загора, по програма Еразъм+ на Европейската комисия, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Част от програмата на обучителния курс е анонсираната среща за обмяна на опит между чуждестранните младежки работници и местни неправителствени организации, младежки организации и общественост. За участие са поканени Международният младежки център, Евро-инфо центърът „Европа директно“, Сдружение „Самаряни“, СНЦ „Свят без граници“, Сдружение за съвременно изкуство и култура “Различният поглед“, СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“, Сдружение „Бъдеще за децата“ – Казанлък, Младежки общински съвет, Доброволчески младежки клуб „Дарители на надежда“.

Целта на срещата е споделяне на опит и добри практики, така че младежките работници, които са активни в сферата на младежката работа на местно, национално и европейско ниво, завръщайки се в родните си страни, да спомогнат за разпространение на видяното и наученото тук и за мотивиране на млади предприемачи лидери в техните местни общности.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн