Площадът и ларгото на Стара Загора ще бъдат обновени, стартира обществената поръчка

STZAGORA.NET
*
Релефни плочи на дъното на ново водно огледало ще показват историята на хилядолетния град
*
Обществена поръчка за изпълнение на проектното решение за обновяване на площада пред и около сградата на Общината и пешеходната зона на бул. “Цар Симеон Велики” обяви Община Стара Загора. Прогнозната стойност на СМР-дейностите е 7 370 млн лв. Срокът за подаване на офертите е 23 февруари т.г.. Офертите ще бъдат отворени на следващия ден.

Площадното простарство, което ще се реновира, е с площ 3 250 кв.м., заедно със 120 м. по бул.”Митрополит Методий Кусев”.

В приетото проектно решение е обърната мислената ос на площада на 90 градуса.

В западната част ще бъде изградена ниска сцена със 7-8 стъпала към площада. Те ще бъдат оформени като места за сядане в близост до зеленината, за да бъде ползвано пространството ежедневно, като зона за почивка и срещи. Водни фонтани с 55 дюзи, със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха в горещите дни и ще бъдат атракция за децата.

Предвиждат се масивни пейки, обвързани функционално и естетически със зоната на фонтаните, които могат да бъдат ползвани, както за почивка, така и за удобно наблюдаване на проявите на сцената. По южната граница ще бъдат засадени няколко нови високи широколистни дървета, които ще рамкират площта и ще осигурят сянка по южната периферия.

Стълбите южно и източно от сградата на Общината ще бъдат преустроени. Ще се изгради нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета и коледна украса. Ще бъде преустроена и зоната на фонтана с птицата Феникс. За пластиката е отредено специално място – на повдигнато ниво спрямо котата на площада. Мястото се намира недалеч от сегашното, но е съобразено с важния фактор площадът да не остава зад гърба на монумента.

Зоната по бул. “Митрополит Методий Кусев” (от бул.”Цар Симеон Велики” на север до ул.”Свети Княз Борис”) ще остане непроменена като настилка, тъй като състоянието й е добро.

Проектното решение на пешеходната зона на бул.”Цар Симеон Велики ” е от ул.”Хаджи Димитър Асенов” до бул.” Св.Патриарх Евтимий”. Настилката на ларгото ще бъде изпълнена на едно ниво и от един материал – гранит под формата на павета и каменни плочи по цялата улица. Ще се подобрят пространствата около жилищните и обслужващите сгради, с оглед по лесното им и достъпно функциониране, ще се преорганизират търговските обекти в случаите, в които разполагането им възпрепятства свободния достъп до останалите зони. Ще бъде осигурен достъп за хора с проблеми и майки с колички. Достъпните зелени и рекреационни зони ще бъдат в пряка връзка с главната улица, чрез повече места за почивка и организиране на нови зони за културни и социални изяви.

По протежението на ларгото ще бъдат оформени зелени зони, зони за отдих с питейни фонтани и пейки.

В пространство между бул.”Митрополит Методий Кусев” и бул. “Руски” е предвидено вкопаване на 2 метални релефни плочи с културно-исторческа насока: градоустройствена схема на Античния град Августа Траяна и градоустройствена схема на град Стара Загора, проектирана от Лубор Байер.

Пред Областната управа ще се обособят места за събиране на по-големи групи при организрането на събития, концерти и други масови изяви. Ще бъде обновено пространството около чешмата и ще бъдат поставени пейки.

Зад Музея на религиите ще бъдат разположени няколко малки озеленени зони, които ще образуват джобове за павилионите за временно ползване. Във времето в което павилионите се премахват, джобовете ще се превръщат в зона за отдих и места за поставянето на пейки. Предвидено е подходящо осветление и сянка от някоко нови дървета.

В участъците с пресичане на бул.”Цар Симеон Велики” с бул. “Руски” и ул. “Цар Иван Шишман” се предвижда изграждане на изкуствена неравност, която ще ограничава навлизането на автомобили с висока скорст.

Пред сградата на бившия “Електродом” ще се оформи ново площадно пространство на нивото на улицата, което ще бъде изпълнено с квадратни зелени острови, в част от които са предвидени нови дървета. Между зелените площи ще са разположени масивни пейки, а като акцент за зоната се предвижда ново водно огледало.

На дъното му ще има релефни гранитни плочи, които изобразяват различните епохи от историята на града, обвързани с осемте имена на Стара Загора.

Край СУ “Васил Левски” е предвидено открито и достъпно пространство за детски игри и мероприятия, като ще се създаде естествена връзка между пешеходната зона, парка и училището. В района се предвижда площад на понижено ниво спрямо котата на улицата, обрамчен от стълби-пейки и дървета.

В края на ларгото до бул.”Св. Патриарх Евтимий” ще има простванство за игри с щамповани очертания върху настиката и две бетонови тенисмаси. В най-източната част ще има озеленена зона, която да играе ролята на естествен буфер и завършек на пешеходното пространство.

“Старозагорски новини”,
Росица РАНЧЕВА
#

nov

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн