Община Казанлък търси обезщетения за инцидента с Математическата гимназия по съдебен път

STZAGORA.NET
*
Застрахователите „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД отказват вече година и половина да изплатят обезщетенията на застрахованите юридически лица за инцидента с Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“. Поради това Община Казанлък беше принудена да претендира пред съда размера на вредите, нанесени на 22.06.2015 г. преди обед на строежа на „Пристройка за национален център за природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков“.

В качеството си на увредено лице, чрез Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“ Общината е завела искове срещу участниците в злополучната авария към техните застрахователи. С протокол на Техническа експертна комисия е установено „виновно поведение“ на: „Главпроект 1946“ ООД – проектант, „ГИД – Г Консулт“ ЕООД – строителен контрол и „Строителна компания Загора“ ЕАД – строител на обекта, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

След интензивна кореспонденция и срещи за извънсъдебно уреждане на спора съгласие не е постигнато и е заведен съдебен иск пред Софийски градски съд с Вх.№162274 / 15.12.2016 г.

Претенциите на община Казанлък са за изплащане на обезщетения за извършени към момента разходи по отстраняване на щетите от строителния инцидент и прогнозните разходи, необходими за тяхното цялостно отстраняване.

Общият размер на застрахователното обезщетение, което Община Казанлък може да претендира е в размер на 600 000лв., сбор от застрахователните лимити на трите дружества, участници в строителството, съответно: „Главпроект 1946“ ООД – 150 000 лв., „ГИД – Г Консулт“ ЕООД – 150 000 лв. и „Строителна компания Загора“ ЕАД – 300 000 лв.

Единствената сума, постъпила и „замразена“ в общинския бюджет е 69 921,89 лв., преведена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. Общият размер на заведената общинска претенция към двете застрахователни дружества е на стойност 240 918,99 лв.: 80 078,11 лв. – за Проектанта, като разлика от доброволно заплатеното до лимита на застраховката 150 000лв.; 160 840,88 лв. към ЗАД „Армеец“ АД, за Строителя и Строителния контрол, като частичен иск от пълния възможен за претендиране 450 000 лв.

Размерът на подадения иск е съобразен с настоящите финансови възможности на Община Казанлък да заплаща високите държавни такси. Разликата до общия застрахователен лимит може да бъде потърсена с нов иск.

Сградата на Математическата гимназия в Казанлък е укрепена, новият учебен център се строи и трябва да бъде завършен до началото на учебната 2017 – 2018 г.
#dvaсоциални бутони


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн