Мораториумът за застрояването на парк „Бедечка” бе пуснат за разглеждане в пленарна зала от Правната и Регионалната комисия

STZAGORA.NET
*
Проектът за решение беше внесен в Народното събрание от Реформаторския блок на 22 декември
*
По време на днешния парламентарен ден внесеният от Реформаторския блок на 22 декември проект за налагане на мораториум върху застрояването на парк “Бедечка” в Стара Загора бе разгледан в две комисии – по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и в Комисията по правните въпроси. На заседанието на първата от тях присъства и народният представител от РБ/Движение България на гражданите Димитър Танев, избран от Стара Загора, който е водещият вносител на предложението за мораториум.

В Регионалната комисия предложението за мораториум бе подкрепено с консенсус от 12 гласа. Димитър Делчев, член на комисията от РБ, се аргументира, че проблемът стои отдавна, презастрояването създава обществено напрежение в града и са нужни спешни мерки от страна на Парламента за запазване на природата и зелените площи в парка от безразборното строителство.

Правната комисия одобри също единодушно мораториума. Становището на двете комисии е важно, тъй като разглеждането и гласуването му от Народното събрание може да стане, след като бъде одобрен както от едната, така и от другата. Следва да се отбележи, че в техния общо 40-членен състав не фигурират старозагорски депутати.

Предложението на Реформаторския блок предвижда налагане на 3-годишен мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парка. То трябва да спре действията по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове, както и изменения, допълнения и нанасяне на нови имоти в кадастъра и имотния регистър в границите на тези имоти.

Реформаторите се аргументират, че в “Бедечка” има над 50 вида растения, като само паспортизираните едри дървета са около 1500. Над 150 вида са животните, част от които са защитени видове. И защитата на околната среда, и качеството на въздуха, който отдавна е проблем в Стара Загора, са важни за гражданите, посочи при внасянето на предложението Димитър Танев. Той аргументира позицията на РБ с това, че за трите години, в които мораториумът ще е в сила, местната власт ще има възможност да намери балансирано решение за запазване на зелените площи и парка от агресивно застрояване, както и за ефикасно обезщетение на собствениците.

Според РБ с мораториума ще се даде възможност на кмета на община Стара Загора да предприеме действия за изработването на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП за „Бедечка” в обстановка на намален обществен натиск и зачитане на интересите на всички граждани.
#dvaсподеляне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн