„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни бизнес плана си за 2016 година

STZAGORA.NET
*
На 28 декември „Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни производствената си програма за 2016 година. Добити са 27.5 милиона тона въглища, разкрити, транспортирани и насипани са 86.6 млн. кубични метра земна маса. За първи път през последните шест години дружеството изпълнява над 100% годишния си план по откривката.

Коефициентите на устойчивост през отчетния период осигуряват необходимия стабилитет на работните и неработните бордове и добива на въглища.

С реализираните количества въглища дружеството е изпълнило заявките на своите контрагенти от източномаришките централи, съобразно утвърдената програма за развитието му в периода 2016-2018 година.

„Мини Марица–изток“ ЕАД изпълнява задълженията си по отношение на персонала и социалните партньори, поети въз основа на подписания през март тази година Колективен трудов договор.
#junspodelime


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн