НАП събра през 2016-та над 1,9 млрд. лв. повече от миналата година

STZAGORA.NET
*
НАП е с най-високо ниво на доверие сред публичните институции в България – 51%
*
2016 г. е годината с най-успешни резултати досега за Националната агенция по приходите.

По предварителни данни до края на 2016 г. НАП ще събере общо 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигурителни вноски. Резултатите представляват 1,9 млрд. лв. повече събрани приходи спрямо 2015 г. Това са общо над 3,5 млрд. лв. ръст спрямо 2014 г. или над 25% повече приходи. Подобен резултат не е постиган в историята на НАП. Истинското постижение обаче е, че екипът на НАП реализира през 2016 г. устойчивост на успеха и не само повтори, а надскочи резултатите от 2015 г.

Офисът на НАП в Стара Загора също преизпълни годишната рамка на приходите, като от данъци са събрани с 10 млн. лева повече от заложените – общо над 198 млн. лв.

Приходите от ДДС достигат 5,4 млрд лв. – резултат, който показва ръст с над 1 млрд лв. повече спрямо миналата година. По сметките на офиса на НАП в Стара Загора са постъпили 86 млн.лв. от ДДС – с 9 млн. лв. повече от предвиденото за 2016 г. Приходите от осигурителни вноски (социални и здравни) достигат 7,3 млрд лв. Увеличението тук е с над 500 млн. лв. спрямо година по-рано. Над 105 млн. от ръста се дължи на повишение в постъпленията от здравноосигурителни вноски. Приходите към бюджета от социални и здравни осигуровки от офиса в Стара Загора са над 180 млн.лв.

Позициониране на НАП в обществото

Национална агенция за приходите е институцията, получила най-високо доверие от гражданите сред всички публични институции в България. Социологичекото проучване на Българска стопанска камара отчита, че НАП е институцията с най-голямо доверие на гражданите. 51% от анкетираните са отговорили положително на въпроса как оценяват дейността на институциите в България и са дали доверието си на данъчната администрация. Следващите институции в класацията са с 20% по-ниски резултати.

Екипът на НАП дефинира успеха като процес, в който колкото повече отговорност и отношение от страна на екипа има, толкова повече доверие и ангажираност показват и гражданите.

• Най-ценният актив в отношенията данъкоплатец-държава е доверието. През 2016 г. доверието между НАП и клиентите й става все по-голямо.
• Второ поредно независимо социологическо проучване тази година поставя НАП на първо място по степен на обществено доверие сред обществеността измежду всички други държавни органи.
• Отбелязано е трайно увеличение на дела на доброволно внесените в срок публични задължения.
• Прилага се нов подход, основан на помощ и подкрепа; по-малко, но по-целенасочени контролни действия, основно фокусирани върху организираните схеми за избягване на облагане.
#junбутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн