Какво предстои на България като председател на Съвета на Европейския съюз?

STZAGORA.NET
*
На проведената днес информационна среща ОИЦ – Стара Загора разясни пред представители на местни и регионални медии предизвикателствата и плюсовете за България при поемането на председателството на съвета на ЕС.

В периода 1 януари – 30 юни 2018 г. България за пръв път ще поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз като част от „тройката“ Естония – България – Австрия. Председателството на Съвета на ЕС се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС, като всяка държава изпълнява председателството за период от 6 месеца по график. Държавите–членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество, групирани в предварително определени „тройки“.

Председателството има две основни задачи:

* Планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на неговите подготвителни органи;
* Представляване на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС.

По време на председателството държавите-членки имат възможност да покажат своите достижения и познания във всички области на европейските политики и по този начин да придобият влияние и престиж сред партньорите си.

За България като председател на съвета на ЕС предстоят:

* 81 дни, в които България ще бъде ротационен председател;
* 2000 събития, които ще бъдат организирани и проведени както в Брюксел, така и в България;
* 160 заседания на съвети, работни групи, комитети в България;
* 20 000 делегати ще посетят България;
* 500 представители на медиите ще отразяват събитията

В момента тече конкурс за лого на Българското председателството на ЕС, като в него могат да участват българи и чужденци. Срокът за подаване на предложения е 30 декември 2016 г. Повече информация за конкурса – на http://www.eu2018bg.bg/bg/view/konkurs-za-logo

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн