Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети „Мини Марица-изток“ ЕАД

STZAGORA.NET
*
На 17 ноември изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов прие президента и вицепрезидента на КНСБ Пламен Димитров и Валентин Никифоров, техния екип и представители на партньорите – работодателски организации, работещи по проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. На стартовата среща бяха представени основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и предложенията за сътрудничество.

КНСБ работи по операция „Развитие на политики и инструменти за подобряване на условията на труд в малки и средни предприятия в производствената верига на многонационални компании и големи предприятия“ в партньорство с Конфедерацията на работодателите индустриалците в България и Българска стопанска камара.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията на труд, да се повиши качеството на работните места чрез усъвършенстването на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е избрано, тъй като има значими място както в българската икономика, така и за своите доставчици и подизпълнители в България. В срещата участваха мениджърският екип на дружеството, лидерите на синдикалните организации на КНСБ в дружеството и председателят на ФНСМ Валентин Вълчев.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн