Сформират обществени съвети в училищата и детските градини

STZAGORA.NET
*
Обществените съвети в училищата и детските градини трябва да бъдат сформирани най-късно до края на декември, съобщи Татяна Димитрова, началник на РУО – Стара Загора. Членовете им ще работят в тях на доброволни начала и без възнаграждение. Те ще имат право да участват в заседанията на педагогическите съвети на училищата, да дават становище за разпределението на бюджета по дейности, да сигнализират компетентните органи при констатирани нарушения и др.

Информацията бе дадена на работно заседание при областния управител инж. Георги Ранов във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование, който изисква създаването на обществени съвети към детските градини и училищата. Съгласно закона, в съветите в професионалните училища е необходимо да бъдат включени и членове на национално представените работодателските организации. Тези членове и техните заместници се определят от областния управител.

На заседанието присъстваха представители на ТПП – Стара Загора, БСК – Стара Загора, Съюза за стопанска инициатива, КРИБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Татяна Димитрова запозна присъстващите с професионалните училища в Старозагорска област, които са 22 на брой, и със специалностите, които се изучават в тях. От своя страна от работодателските организации поеха ангажимент да изпратят писмено до областния управител в 5-дневен срок своите предложения за участници в обществените училищни съвети.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн