НАП Стара Загора подсеща над 450 активни фирми за неподаден Годишен финансов отчет

STZAGORA.NET
*
Всички търговци по смисъла на Търговския закон трябваше да заявят за вписване и представят за обявяване в търговския регистър годишния финансов отчет (ГФО) за 2015 г. до края на юни 2016 г. В същия срок останалите предприятия трябваше да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.

Фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.

Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП.

Към момента инспекторите от НАП Стара Загора са уведомили, с покани и електронни писма, представляващите на 456 (338 от Стара Загора и 118 от Казанлък) активни фирми от областта, че не са изпълнили задължението си за публикуване на ГФО за 2015г. и на същите ще бъдат наложени глоби до края на месец септември.

В закона за счетоводството са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.

Повече за задължението за представяне на ГФО, новите срокове, предвидените санкции и друга информация, може да се прочете на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн