Операторите на бензиностанции трябва да ги оборудват с нови системи за улавяне на бензиновите пари

STZAGORA.NET
*
РИОСВ-Стара Загора информира, че до края на 2016 г. операторите на съществуващи бензиностанции трябва да ги преоборудват със система за ефективно улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили. Това е разписано в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Повишава се процента на ефективност на задържане на бензиновите пари и той трябва да е най-малко 85%, за което операторите на съществуващите обекти трябва да се сертифицират за съответствие с европейски или национални технически стандарти. Въведени са изисквания и за съотношението бензин – пари при прехвърлянето на горивата.

В териториалния обхват на регионалната инспекция в Стара Загора общия брой на бензиностанциите е почти 250. До 31 декември 2016 г. всички обекти трябва да бъдат оборудвани със системи, отговарящи на втори етап на улавянето на бензиновите пари.

Лицата, неизпълнили новите изисквания на наредбата, се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физически лица, или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за юридически лица.

Подробна информация може да се намери на интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора в раздел „Актуално”.
#vikknov

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн