График за раздаването на храни на най-нуждаещите се в Стара Загора и региона

STZAGORA.NET
*
От 9 май 2016 г. започва раздаването на хранителни пакети по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В списъците не са включени хората, които са получили хранителни пакети през месец януари 2016 г.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в това число хора в тежка социална ситуация. Информация за лицата, включени в списъците, можете да получите в пунктовете на БЧК и в Дирекциите „Социално подпомагане“.

Раздаването на хранителните пакети ще се извърши в определените от БЧК места в област Стара Загора по приложения график:

#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн