Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

tcsSTZAGORA.NET
*
На 11.04.2016 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ (в сградата на община Стара Загора) ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година.

Обсъждането се осъществява на основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Обсъждането ще се проведе от председателя на Общински съвет – Стара Загора Емил Христов. В него могат да участват всички жители на община Стара Загора.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да се подават в периода до 11 април 2016 година в деловодството на общината, или на следния електронен адрес: s.deneva@starazagora.bg.
#tcsnov

социални бутони

Напишете коментар


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн