Парк “М.Кусев” (Аязмото) ще бъде обновен със 7 млн. лева със средства от ЕС. Интервю с проектанта

STZAGORA.NET
*
Обновяването на емблематичния за старозагорци парк “Митрополит Методий Кусев” (Аязмото) е сред приоритетните общински проекти, предвидени за финансиране по ОП “Региони в растеж 2014-2020″. С него общината ще стартира изпълнението на 52-милионната Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора, която е внесена за одобрение в МРРБ.

7 млн. лв. е заложеният бюджет за благоустрояване, паркоустрояване и подобряване на физическата среда на “Аязмото” – първият градски парк от европейски тип в България. Неговото създаване започва по идея на Митрополит Методий Кусев през 1895 г.

Паркът е разположен на площ от 3200 декара. През 1998 г. 60 хектара от неговата територия са обявени и вече притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория “национално значение”.

Проектът обхваща възстановяване и реконструкция на съществуващите кътове и елементи в историческото ядро: входно пространство около фонтана “Жабките”, шадраваните и настилките по централната алея, малкото Аязмо, Алековия кът, детски площадки, спортни игрища, перголи. Ще бъдат изградени нови кътове за отдих и атракции, спортни площадки, въжена градина, велопарк, поляни за пикник и др.

Проектант е ДЗЗД “Ландшафт Архитектура Дизайн Стара Загора” – консорциум, представляван от ланд.арх. Корнелия Маторова, която разказа какви ще са основните дейности за рехабилитация на парковите територии, зелените площи и растителните масиви, настилките и малките архитектурни форми, мемориалите и скулптурните групи, архитектурните елементи.

Ландшафтен архитект КОРНЕЛИЯ МАТОРОВА, ръководител на проектантския екип:
Ще бъдат създадени туристически маршрути и екопътеки, изгледни площадки и кътове с интересни растителни видове

- Арх. Маторова, какви намеси предвиждате, така че да се съхранят природните дадености и в същото време да се обогатят и доразвият зоните за рекреация, спорт?
- Проектът е разработен за историческата част на парка и охранителната й зона, и е съобразен с дейставщите режими за опазване. Той е дело на съвместна работа на екип от над 20 специалиста основно ландшафтни архитекти, архитекти – с ръководител арх. Иван Киряков, геодезисти, инженери пътно строителство, СК, ВиК, Ел. и други свързани специалности.
Парк “Митрополит Методий Кусев” – Аязмото е едно от местата, с които основателно се гордеят старозагорци. Това е първият градски парк от европейски тип в България. Неговото създаване само по себе си е уникално. Неповторимият облик на парковото пространство идва основно от композицията на растителността. Основните видове – кипариси, кедри, черен бор, алепски бор се редуват по запомнящ се начин и допринасят за негова униклност. Тук основният елемент е растителността и като жив организъм е необходимо да се полагат грижи за нейната поддръжка. В годините на прехода по една или друга причина това не се е случвало регулярно. Ето защо и основната част от намесите са свързани с нея. Проектът предвижда възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав в парка. Подмяна на компрометираните видове със същите с цел запазване духа на парковата среда. Направена е паспортизация на дълготрайната растителност в границите на инвестиционната намеса с експертна оценка за състоянието й. Посочени са мерки за подобряване цялостното състояние на растителността, както и предложение да се създаде банка данни – опис за наличието на вековна екзотична дървесна растителност в Аязмото, която да бъде включена в списъка на дърветата, защитени от закона за биологичното разнообразие. Предложените мероприятия са свързани с оформяне на пространства около алеи, почистване на масиви от изсъхнали и болни дървета, формиране на подлес, целящи да се даде възможност за възприемане в дълбочина на отделни групи дървета и солитери разположени в зелените площи около алейната мрежа, оформяне на масиви с различна гъстота на съответната екосистема, изгледни площадки и кътове с интересни растителни видове, които биха представлявали интерес.

- С проекта предвижда ли се възстановяване на характерни гледки, групи и композиции от първоначалната визия на парковото пространство?
- Да, и за тази цел са разработени проекти и детайли за основните обекти, елементи от парковата композиция – входно пространство около фонтана “Жабките”, шадраваните по централната алея, Малкото аязмо, перголата с розите, Алековия кът, възстановяване на компрометирани настилките, стълби с автентични материали, осигуряване на достъпна среда до всички елементи на парковото пространство. Предвижда се и обновяване на детските и спортни съоръжения, изграждане на система от велоалеи, дублираща пешеходния обходен маршрут, без да се нарушава алейната мрежа. Ще бъдат създадени “разгледни” туристически маршрути и екопътеки, обиколен маршрут – пешеходен, а в последствие и с атракционно влакче за посещение на всички забележителности и исторически моменти в парка без да се нарушава природната среда, изграждане на изгледни площадки за съзерцание от подходящи места.
Предвижда се изграждане на автоматизирани поливни системи на територията на Малкото Аязмо, входното пространство с фонтана “Жабките”, територията около Бадминтон игрищата и Кривите огледа, Експозиционната поляна, подмяна на парковото осветление, предвидена е система за видео наблюдение.

- Какви нови атракции предвиждате в парка?
- Като нови атракции проектът предвижда изграждане на въжена градина, поставяне на боулдъри – съоръжения за катерене, изграждане на нова спортна площадка в по-ниската част на парка под “Хижата”,създаване на система от велоалеи (по съществуващи маршрути), кът с велоатракции. В зоната на “Малкото Аязмо” е ситуиран “амфитеатър на открито” със “зелена” сцена. Предвижда се и цялостно обновяване на съществуващите детските и спортни съоръжения. В обхвата на проекта не са включени Летният театър и Зоопарка.
Обликът на парка идва основно от неговата растителност – Кипарисите, Кедрите, Алепският бор. Някои от тези дървета са от времето на Митрополит Методий. В тази връзка са организирани Зелени маршрути, ситуирани основно по направленията с екзотични и вековни дървета, както и Експозиционна поляна с ескпозиция на всички видове растения на “Аязмото”. Екопътеки водят до характерни места и гледки в парка. Определени са тихи места в парковото пространство отдалечени от “шумния” поток за поставяне на беседки, места за пикник.
С проекта се предвижда поставяне на нова паркова мебел с уникален дизайн само за парк “Аязмото”. Предложена е концепция за визуална комуникация – информационни табла, указателни и информационни табели, лого система.

- Кои други паркове и градини в Стара Загора, ще бъдат обновени по ваши проекти?
- Парк “5-ти Октомври” (Градската градина), градина “Александър Стамболийски” (Парк Алана) и Станционната градина.

- Община Стара Загора обяви конкурс за идеен проект за разширение на новия парк в кв. Казански на останалите 40 дка от бившия военен терен. Имате ли идеи и виждания за развитие на тази територия?
- Идеите, заложени в заданието, са добри. Това, че се акцентира на атракции за по-широка възрастова група също е положително, тъй като в града липсват такива. Иска ми се парка да бъде различен, с нова съвременна визия, иновативен, запомнящ се. Надявам се, че ще има оригинални решения. Вярвам, че ще се избере най-доброто от тях.

(Светла Добрева, Gradat.bg)
#

viknoeсоциално споделяне

5 коментари on “Парк “М.Кусев” (Аязмото) ще бъде обновен със 7 млн. лева със средства от ЕС. Интервю с проектанта”

 • Ид wrote on 31 март, 2016, 19:16

  А за ресторанта нищо не се казва.

 • Кусев wrote on 1 април, 2016, 19:26

  Как беше избран проектант? С конкурс? Визията за парка – ще бъде атракционен? А около Църквата и Гробницата? Ще се възстанови митрополитската сграда с килията на митрополита, която беше разрушена заради ресторанта?

 • Кусев wrote on 1 април, 2016, 19:30

  Уважаеми съграждани,уважаеми г-н Живко Тодоров,

  “Дейността на Старозагорския благотворителен комитет “Св Йоан Милостиви” се привързва към възобновяемия монастир “Аязмо” на Св.В.М Теодора Тирона.Не в далечно бъдеще, когато бъдат осигурени някои оспорвани горски имоти, този на съвременни начала поставен монастир, ще бъде приурочен на Св. Старозагорска Митрополия.”
  21.9.1910г. Председател на комитета Старозагорски митрополит Методий

  Митрополит Методий Старозагорски е бил просветен и деен йерарх.Освен неговите други обществени деятелности той е бил като протосингел на Екзарх Йосиф организатор на просветното дело в Македония и Одринска Тракия, пръв Ректор на Българската духовна семинария в Цариград, един от основателите на археологическото дружество “Августа Траяна” и пр. Негови изследвания и твърдения след кончината му са доказани от последвалите събития.

  Моля, обърнете внимание на следната публикация, която дава адекватна Визия за Старозагорското Аязмо.Тя не е с акцент върху Парк за отдих и култура с природонаучна база, в какъвто е бил преустроен по време на тоталитарната власт. Затова е необходимо решенията за неговото настояще и бъдеще да бъдат информирано и отговорно вземани от Старозагорските избраници, като се разчупят остарели догми от близката ни минало.Открива се широк спектър събития от Националната ни история.Друг хоризонт. Необходимо е да се включи съответна експертиза.
  http://www.protobulgarians.com/Stara%20Zagora%20-%20istoriya/Manastiraat%20v%20Borov%20dol.htm

  Видно е от този документ и др , че парк Аязмото е създаван с идея да бъде парк на монастир. Растителноста е подходяща, както и пейзажния стил, единение с богосътворимата природа за облагородяване на душата, символ на християнскта етика и естетика, която поставя духовните над материалните ценности, археологическа и историческа памет. От там е дефинирана теорията и практиката на Екологията като отношение към вътрешен и външен свят

  Паркът получава статут и съответни режими на Културен паметник с Национално значение…Обявен е за “най-големият екоексперимент на Балканите”. Подчертано е, чв в него има вградена памет за исторически събития и личности. Съшествувал е монастирски комплекс-Църква и монашеска обител. Тази обител на митрополит Методий е осквернена, разрушена и на нейно място сега е руината на рест. Аязмото. Съвсем до скоро щеше да има там частна резиденция. От този срам се избавихме. Но това все още не пази Аязмото въпреки санкцията на Министерството на културата, защото са възможни опорочавания въпреки добрите намерения поради неинформираност или недообмислени действия.

  След общественото обсъждане през 2013 г., инициирано от Общината, разбираме от прессъобщение 1.3.2015 г., че

  “По повод залесяването Кметът съобщи, че след като бъде приет подробен план за парка, ще бъде подготвен проект за цялостното му обновяване, с който да се кандидатства за финансиране през новия програмен период. Той ще включва зони за отдих и спорт, детски площадки, зоопарка и т.н. ”

  И една година по-късно, на 17 март 2016г в интервю на г-н Кмета, че е решено какво ще бъде изградено на мястото на руината в едно изречение.

  Поради това, че имаме сигнали за напреднало проектиране, очакваме информация за Основата, върху която се проектира, а именно Визията:

  Визията за парка е публично неизвестна. Надяваме се, че тя ще съответства на вградения замисъл, който го свързва с далечната ни и по-близка Национална история и култура, с идеята за уникален Екопарк, който е съобразен с необходимите за това изисквания и с Православния канон за пространството около Църквата “Св Теодор Тирон” и Гробницата на митрополит Методий.Надяваме се като логично следствие от тази Визия, на мястото на руината да бъде възстановена Митрополитската постройка,в която е била монашеската килия на дядо Методий. Разбира се, вече с ново предназначение и функции.

  Ние разполагаме с документи и познания, с които безвъзмездно можем да бъдем полезни като обществен гарант.Нашият предишен, а и сегашен опит показва, че поставени в неведение или изненадани с вече приключил процес на взети неудачни и неприемливи решения, се справяме с изразходване на енергия, като сме принудени да създаваме неудобства и щети за отговорните личности и служби, да влизаме в конфликти с главни архитекти и медии.

  Обществото очаква, уважаеми г-н Кмете, да бъде информирано на първо място за Визията, както след това и за обявените обществени поръчки, конкурси, личности и колективи, експерти, които носят отговорностите по отделните части и етапи на проектирането, свързани с дати, срокове и пр..Предлагаме всяка информация за парк Аязмото да се натрупва хронологично , специално отделена и обозначена в сайта на Община Стара Загора, за да може да се проследява от гражданите и медиите, които са коректив на всяка власт и така съдействат в нейната общественополезна работа.

  26.3.2016г. д-р Алекси Кусев
  председател на родова фондация “Митрополит Методий Кусев”

 • Stoqn Danev wrote on 4 април, 2016, 7:44

  4udesna ideq obi4am da se razxojdam po aqzmotq jelaq vi uspex xubav den

 • janczo wrote on 5 април, 2016, 18:53

  Jelaq uspeh, no dano tezi modernizacji ni oporochat idqta na syzdatelq na Parka “Aqzmoto”. Tam restorant  wyobshte ne e nujen.  Poweche trqbwa da se modernizira zoologicheskata gradina i krai neq moje da se otwori nqkakyw obekt za haranene na gostite. Dano naslednikyt na roda d-r Aleksi Kusew da uspee da kontrolira modernizaciqta!

Напишете коментар


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн