Трима загинали и петима пострадали при пожари в Стара Загора и региона от началото на отоплителния сезон

STZAGORA.NET
*
От началото на отоплителния сезон вследствие на възникнали пожари в страната са загинали 74 и са пострадали 140 граждани. Тревожната статистика сочи, че от загиналите 74 души 3 са деца, 18 са на средна възраст и 52 са над 60-годишна възраст. От общо пострадалите 140 човека 14 са деца, 78 на средна възраст и 48 над 60 години. Голяма част от загиналите и пострадали са самотно живеещи в отдалечени населени места, трудно подвижни, инвалидизирани или такива с влошено здравословно състояние възрастни хора.

На територията на област Стара Загора за периода загиналите са 3, а пострадалите 5 души.

Причините за възникване на пожарите, при които са пострадали и загинали хора, са следните:

- неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди; небрежност при ползване на отоплителни уреди и съоръжения; непредпазливост при боравене с открит огън или нарушена техническа неизправност на електрически инсталации, отоплителни уреди на твърдо, течно или газообразно гориво (40% при загиналите и 80% при пострадалите);
- в процес на установяване (45% при загиналите и 17% при пострадалите);
- други (5% при загиналите и 3% при пострадалите).

За осигуряване на пожарната безопасност, специалистите от РДПБЗН – Стара Загора Ви съветват:

НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ!

Детската игра с огън е една от честите причини за пожари. Родителите трябва да научат децата си, че човешкият живот е безценен и затова трябва да се отнасят отговорно към предметите и уредите, които могат да предизвикат пожар и да създадат риск за техния живот. Колкото повече пораства детето, толкова любопитството му нараства. То иска да знае и да може всичко като възрастните. Възползвайте се от това и давайте личен пример с поведението си като спазвате правилата за пожарна безопасност. Отговаряйте на въпросите на детето по възможно най-достъпния за възрастта му и изразителен начин (с примери) като обясните защо трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност.

При деца вкъщи спазвайте следните превантивни мерки за безопасност:

- Не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки.
- Обезопасете контактите със специални предпазители.
- Не оставяйте детето само до отоплителни електроуреди с открити реотани.
- Упражнявайте непрекъснат надзор над игрите на детето вкъщи и на открито.
- Ако се наложи да оставите за малко детето само вкъщи, обезопасете предварително помещението и дома.
- Никога не заключвайте вратите – те са пътят за напускане на горящата сграда и за спасение на децата.
- Разговаряйте се детето и му обяснете на достъпен за възрастта му език защо не бива:
* да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика пожар;
* да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните уреди;
* да играе с фойерверки и пиратки;
* никога да играе с леснозапалими и горими течности;
* да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито от пожарникарите;
* при пожар да изпада в паника и да ползва асансьор.

- Обяснете на детето защо трябва винаги:

- да съобщавана родителите си или на друг възрастен, ако види,че друго дете играе с огън;
- да изключва електрическия уред, когато свърши работа с него и допълнително да провери дали е изключен (при по-големи деца);
- при възникване на пожар да каже веднага на родителите си или близките, които са вкъщи или на съседи (ако е само вкъщи);
- при възникване на пожар да напусне горящата сграда по най-бързия начин;
- при възникване на пожар да телефонира на тел. 112 и да съобщи за пожара като обясни къде и какво гори, има ли застрашени хора.Да изпълни инструкциите за безопасност, които му се дават по телефона (при по-големи деца).

Учете Вашето дете да разпознава местата вкъщи, където може да възникне пожар и предметите, които могат да го предизвикат. Заедно с него тренирайте пътя за напускане на дома при възникване на пожар. Уточнете мястото, където може да се скрие при пожар, когато не може да избяга от дома: да влезе в банята, да пусне душа, да се облее с вода и да постави намокрена кърпа на устата и носа; в най-отдалечената от огъня стая, да отвори прозореца и да вика за помощ (никога да не скача през прозореца ако се намира на втори и по-висок етаж). Задължително да съобщи на родителите си или на тел. 112 за пожара, да каже, че не може да излезе навън и къде точно се намира по телефона.

Накарайте детето да научи и да може да избира телефона за съобщение при пожар – тел. 112.
Научете го да знае и да съобщава точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на тел. 112 при пожар.
В случай, че в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага някои прости правила:

- да запази самообладание и да позвъни на тел. 112, като каже точния адрес и какво гори;
- да напусне дома по най-късия път, а ако стълбището е задимено да не ползва асансьор;
- ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода или пълзешком (ако няма видимост, покрай стената) и ако има възможност, да постави на устата и носа си навлажнена кърпа;
- ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход навън е блокиран или задимен, да излезе на балкон или открит прозорец и да алармира, че се намира в опасност – с викове, ръкомахания и др.;
- да не скача от прозорци и балкони, а да чака пожарникарите да го спасят;
- да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен от всички играчки и предмети;
- ако не може да избяга навън, да се скрие в банята
- да затвори вратата и да пусне душа;
- ако дрехите му се подпалят, да спре, да закрие лицето си с ръце и да се търкаля на пода, докато пламъците угаснат.

АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ:

- Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това. Особено важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112.
- При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.
- От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали – не по-малко от 50 см.
- Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до преобръщането му.
- Подменете амортизираните и морално остарели електро- и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.
- С времето изолацията на старите електрически проводници се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
- По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.

Поемете своята отговорност в грижите за Вашите близки!
#сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн