Новите семейни помощи за деца (2016 г.) – от 37 до 340 лв.

STZAGORA.NET
*
С чл.60, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. са определени новите размери на семейните помощи за деца, съобщиха от Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора:

Запазва се размерът на месечната помощ:
* за отглеждане на близнаци – 75 лв.
* за отглеждане на дете с трайно увреждане – 100,00 лв.
* за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. – 100 лв.

Размерът на месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се определя и изплаща в размера, определен за семейство с едно дете .

Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г., е както следва:

1. За първо дете – 250 лв.;
2. За второ дете – 600 лв.;
3. За трето дете – 300 лв.;
4. За четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете се определя и изплаща в размера, определен за първо дете.
#gerb

бутони за споделяне

1 коментар on “Новите семейни помощи за деца (2016 г.) – от 37 до 340 лв.”

  • Бонева wrote on 27 януари, 2016, 16:22

    Колко трябва да е доходът на член от семейството, за да получаваме детски?


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн