Административният съд в Стара Загора потвърди решението на ОИК за избраните общински съветници

STZAGORA.NET
*
Административният съд в Стара Загора потвърди решението на Общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници от листата на Реформаторски блок. Делото бе образувано по жалба на кандидати за общински съветници от листата на коалиция „Реформаторски блок”, ПП „ГЕРБ”; коалиция „Народен съюз ” и Местна коалиция „Истината за Стара Загора” против Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия в Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора.

В мотивите си съдът посочва, че с оглед констатираните несъответствия с оспорените протоколи на СИК, изразяващи се в неправилно посочен брой на предпочитания (преференции), се налага извод, че при формиране на изборните резултати от проведения избор на общински съветници в Община Стара Загора са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването с преференциален вот. Въпреки констатираното неправилно определяне и отчитане от СИК на броя бюлетини (гласове) с предпочитания за кандидати на коалиция „Реформаторски блок”, това се отразява на общия брой на получените преференциални гласове от кандидатите, но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК Стара Загора избор на лицата Румен Ройдев и Милко Чанков за общински съветници.

Неправилното отчитане на валидни преференции, подадени за всеки от кандидатите, има за последица единствено невярно отчитане на броя на валидните гласове, които са получили обявените за избрани за общински съветници в Община Стара Загора. Но това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното решение на ОИК Стара Загора, тъй като при правилно отчитане на валидните предпочитания отново кандидатите Румен Стефанов Димитров, Юсни Мемиш Ибрям, Николай Иванов Овчаров и Румен Колев Ройдев получават най-много от тях и се смятат за избрани, съгласно разпоредбите на чл.454 и на 437, ал.5 от ИК.

Останалите оплаквания в жалбите за допуснати нарушения в хода на изборния процес съдът счита за неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.

(На снимката: Момент от повторното броене на бюлетините в Административен съд – Стара Загора)

(Дарик)
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн